22.9.2015 TELA kokous ”maata kaupungille”

22.9.2015 TELA KOKOUS JOSSA NÄKYI ”maata kaupungille”.
SD:n RYHMÄKOKOUKSESSA 16.30-17.00 keskusteltiin hyvinvoinnista ja maan hankinnasta…maan ja kiinteistöjen hankintapolitiikka ja mitä TELA voi päättää ostettavaksi kaupunkikonsernin jne..
Oli keskustelua, ei niinkään päätöksiä, oltiin erimielisiä tai ehdottomia joidenkin asioiden suhteen samaamieltä..
Mielenkiintoisilla ajatuksilla kokoukseen, maanhankintaan ei tule menemään ”tommoisella” eteenpäin vai tuleeko mitään ajattelulla.

Klo 17.30-19.30 TELA kokous…
1 Todettiin läsnäolijat
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Valittiin Airi Aalto ja Veikko Hämäläinen

3 Tiedoksiannot lautakunnalle
Merkittiin tiedoksi kolme asiaa. Satamaoperaattorin valinta ja tähän liityvä tilanne ja kuinka tilanteesta edetään oli tiedotteessa merkittävin.. Puheenvuoroja neljä itse kysyin kuinka on vierailijoiden asiat huomioitu tulevissa satamainvestoinnissa, hyvin on huomioitu. Nyt on järki matkassa satamauudistuksessa. Lisää asiasta seuraavassa TELA kokouksessa.

4 Teknisen toimialan osavuosikatsaus 2/3 2015
Hommat on hanskassa. 4 puheenvuoroa joissa todettiin budjetissa pysymisen tärkeyttä.
Lyhyesti sanottuna…
Teknisen toimen ydinprosesseista eniten asiakaspalautetta sai maankäyttö, jonka osuus oli noin 95 %.
Teknisen toimen palveluista eniten palautetta saivat kunnallistekniikan rakentaminen (6 kpl), katujen ja pysäköintialueiden suunnittelu (5 kpl), sekä joukkoliikenne (4 kpl). Teknisen toimen palautelajeista määrällisesti eniten annettiin kehittämisideoita tai ehdotuksia (12 kpl). Koko kaupungille tulleesta 61 palautteesta tekniselle toimelle tulleita palautteita oli 23 kappaletta. Eniten palautteita annettiin Imatra.fi-kotisivujen kautta (17 kpl) ja vähiten sähköpostitse (6 kpl) kautta.

5 Imatran Hyvinvointikertomuksen vuosittainen raportti vuosilta 2013 – 2014 ja suunnitelma vuodelle 2015. Ei mitää yllättävää..

6 Aiesopimus aurinkovoimalaitoksen rakentamisen edellytysten selvittämiseksi
Muutama puheenvuoro. Hiukan oli ilmassa tietämättömyyttä. ”imago” aurinkoenergian käytöstä on miellyttävä huomioida, mutta perusenergia tuottaminen on ymmärrettävä realistisesti. Risu ei lämmitä ”sateella” ja ”pilvi” on esteenä auringonpaisteelle.

7 Maa-alueiden ostaminen Stora Enso Oyj:ltä
Tästä oli keskustelua etukäteen, ennen kokousta. Keskusteluissa oli aistittavissa että … Kuunnellaan mielipiteitä, lautakunnan jäsenten mielipiteitä… KOP tulee tekemään joka tapauksessa ”pöydällejättöesityksen”. Loppulta esitys oli helppo tehdä… Puheenvuoroja käytettiin 13 joissa oli ihmettelyä ”maatilkkujen” monimutkaisuutta samoin kiinteistöjen ostamista. ”Hölmöä ostaa romutettavaa rakennusta” onko TELAlla oikeus ostaa Kaupunkikonsernille ”romua” rasitteeksi? herätti keskustelua. Maa-alueet ja näiden hallinta on TELAN tehtävänä tästä oli yhteinen näkemys… SIKSI JA TÄSTÄ SYYSTÄ.
”Lautakunnan varapuheenjohtaja TM esitti että, asia siirretään uudelleen valmisteluun, jossa selvitetään pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuskustannukset, ostettavien rakennusten kunto, korjaustarpeet, suojelumerkinnät ja hoitokulut suhteessa saataviin vuokratuottoihin. Lisäksi rakennukset on eriytettävä maakaupasta, koska ne eivät kuulu teknisen lautakunnan toimivaltaan”
Lautakunta kannatti esitystä yksimielisesti.
Päätös: Asia siirretään uudelleen valmisteltavaksi varapuheenjohtaja esityksen mukaisella tavalla.

8 Lisämäärärahaesitys kiinteän omaisuuden hankintaan
Toimialajohtajan ehdotus kokouksessa: Asia jätetään pöydälle.

9 Saapuneet kirjeet jne…
Semmoinen ”maanhankintakokous”, nimimerkillä saako ostaa kiinteistö ongelmia kaverille…

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Scroll to Top