ARVOT

OMAT ARVONI

1. OIKEA DEMOKRATIA
Yksilö- ja lähidemokratian kunnioitus. Sanan ja ilmaisun vapaus. Lain kunnioitus ja tasa-arvoisuus. ”Laki tuomitsee teon …. ei tekijän”.

2. ERILAISUUDEN KUNNIOITUS
Erilaisuuden ymmärtäminen ja toisen kunnioitus. Erilaisuus on voimavaramme ja henkinen rikkaus. Suvaitsevaisuuden edistäminen on sivistyksen mittari.

3. SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS
Verkostoituminen ja sosiaalinen verkosto on saatettava kaikien käyttöön. Sosiaalisuuden tekniikka ja taito kaikkien ulottuville.
Ihmistä ja ympäristöä motivoiva kuuleminen, vuorovaikutteisuuden hallinta sekä aktiivinen osallistuminen kaikkille mahdolliseksi.

4. ELÄVÄ YMPARISTÖ
Elävä ympäristö on ”vireyden veturi”. Aktiivinen ympäristön havainnointi on kaikkien tehtävä. Ympäristön monimuotoisuuden kunnioittaminen. Vastuu ympäristön nykytilasta kuuluu kaikille. Ympäristön kestävän kehityksen hallinta kuuluu kaikkien toimintaan. Miellyttävä ympäristö on innovaationa ihmisten elämään. Yksilön vastuu ympäristöstä luo perustan yhteisövastuulle. Elinkeinon ja talouden yhteiskuntavastuu on välittämistä ympäristöstä.

5. AKTIIVINEN TERVEYS JA TURVALLISUUS
Elämän määrän ja laadun hallinta kuuluu ihmisen kestävään kehitykseen. Turvattomuus, ”kiusaaminen” ja pahoinvointi näissä tavoitteena on oltava 0 toleranssi.
Oman terveyden tilan hallinta, omasta terveydestä huolehtiminen on sairauden ja pahoinvoinnin ennalta ehkäisyä.
Turvallisuudesta huolehtiminen on ikävien tapahtumien estämistä.
Yhteiskunnalla on velvollisuus ja oikeus huolehtia kansalaisesta silloin kun hän ei siihen itse pysty.

6. MIELEKÄS ELÄMÄ
Osallistuva mukanaolo, ”lapsen uteliaisuus kuuluu myös aikuisen elämään”. Virheet ovat sallittuja, toistuva virhe on tietämättömyyttä, oppimiselle on annettava tilaa ja kestävä kehitys geeneihin.
Oikeat ratkaisut tuovat viisasta itsevarmuutta toimintaan. Ansaittu luottamus on mielekkään elämänarvon mitta. Asialla on oltava selkeä tarkoitus, tekemisellä halu ja meininki. Mielekkäälle elämälle on tehtävä toimimisen edellytykset, ideoille ja innovaatioille tavoitteet.