HENKILÖKUVA

Lyhyt henkilöprofiili.

VEIKKO, JOHANNES, HÄMÄLÄINEN, insinööri, syntynyt ”Savon sydämmessä” Kuopijossa. Puoliso Sirpa, psykiatrinen sairaanhoitaja, syntynyt Puumalasta. Kolme lasta ja viisi lastenlasta sekä ”Didi” Goudendudeli hauva…

Suvun poliitinen historia:
Kaikea mahtuu ”oikealta ..vasemmalle” mutta liberalismi on yhteinen funktio kaikelle poliittiselle näkemykselle. Pohjoismainen demokratia .. kaveria eikä toveria jätetä .. suomalaisuutta ei ole varaa menettää ja tätä kansallisuutta on vaalimassa 5 milj ihmistä.

ELÄMÄNOHJE: SE KANSA JOKA ITSE PYSTYY HUOLEHTIMAAN ITSESTÄÄN VOI LUOTAMUKSELLA KATSO TULEVAISUUTEEN..

Veikon Kunnallispolitiikan lyhyt historia:
Vaaleissa 2012 sitoutumattomana kaupunginvaltuutetuksi, 107 äänellä.
SDP:n jäsen 1.8.2013 ja Imatran sosialidemokraatit ry on paikallisyhdistys.
SDP Imatra kunnallisjärjestön pj. 2017-2018. SDP:n ”Vaalipäällikkö” Kunnallisvaalit 2017 Imatra. Imatran SDP hallituksen jäsen 2018. SDP Kaakkois- Suomen piiri, H-jäsen. 2018 > toistaiseksi. Vaaleissa 2017 kaupunginvaltuutetuksi, 137 äänellä.

KUNNALLISET ”IKKUNAPAIKAT” 2017 – 2021:
– Imatran kaupunginvaltuuston jäsen.

– Kaupunginvaltuuston SD-ryhmän puhj.. 2017- 8.8.2019.

– Kaupunginhallituksen SD-ryhmän jäsen.. 2017-8.8.2019

– E-Karjalan liiton tarkastuslautakunnan jäsen, toistaiseksi

– Imatra konsernin YH-rakentajat Oy Hallituksen v.puhj. 2017-2020

– Imatra konsernin Yritystilat Oy Hallituksen v.puhj. 2017-2020

– Imatran kaupungin 2017 ESTEETÖMÄN ASUMISEN TYÖRYHMÄN 2017 JÄSEN,  Ryhmä 22 äänesti heti VeikkoH ulos ja oma ehdokas tilalle.

E-KKoulutuskuntayhtymä valtuuston pj. 1.12.2020 > toistaiseksi
– Imatra Mitra Management Oy H-pj. 1.1.2012 > toistaiseksi
– Imatran palvelutaloyhdistys, H-jäsen. 2018 > toistaiseksi 
– Imatran edustaja Suomen kotiseutuliitossa. 2017 > toistaiseksi 
– E-Karjalan liitto. Tarkastus L- jäsen. 2017 – 2021
– SDP Kaakkois- Suomen piiri, H-jäsen. 2018 > toistaiseksi
KUNNALLISET ”IKKUNAPAIKAT” 2013-2017:
– Imatran kaupunginvaltuuston jäsen.
– E-Karjalan liiton tarkastuslautakunnan jäsen (2015-2017)
– Tekniillinenlautakunta jäsen (2013-2015)
– Kaupunkikehityslautakunta jäsen (2015-2017)
– Vanhusneuvosto jäsen (2013-2017)
– Imatran kaupungin 2017 perustaman ESTEETÖMÄN ASUMISEN TYÖRYHMÄN jäsen 2017
– Rakennustarkastusjaos varajäsen (2013-2017)

NYT MUUT ”IKKUNAPAIKAT” :
– Storaenson Eläkeläiset ry pj.. 2016 – 2019
– Tennishalli Oy, hallituksen puhj. 2009 > toistaiseksi
– Vuoksen Haka Oy, hallituksen puhj. 2003 > toistaiseksi

Viimeaikaiset tiedon ponnistelut ”opinnot”:
HHj (hallitusammattilainen) opinnot 2015-2016 ja diplomi 1.5.2016. Vastaavasti kunnallisen puolen hallitustyöskentelyn koulutus KHo 2017. Itse pidän näitä tärkeän ”kompetenssin takuuna” hallitustyöskentelyssä…

Eletty ”lyhyt” elämä:
* Työtä arvostava ja työllä elävä, yhteistyökykyinen, monitaidon ASIANTUNTIJA.
* Factoihin nojaava, fiction näkevä, kestävän kehityksen ”pitkän linjan” insinööri.
* Puolustuslaitoksessa aselajina oli Ilmavoimat ja sotilasarvo ”Vääpeli”.
* Viimeinen työnantaja Efora Oy, työnimike ASIANTUNTIJA ja pääalue automaatio/sähkö, ohjausjärjestelmät, projektointi, ”lopputyö” henkilöstön osaamisen koordinointi. ”vapaaksi taiteilijaksi” 1.9.2015.

VIRALLINEN TYÖELÄMÄ ON SUORITETTU:
* 45 vuotta työelämää, joista 40 vuotta metsäteollisuuden parissa.
* Osastojen päällikkönä 30 vuotta ja 15 vuotta asiantuntijana.
* 20 vuotta Yth luottamusvaltuutettuna, luottamusmiehenä.
* YTN metsäryhmän jäsen 20 vuotta, joista 5 vuotta puheenjohtajana.
* ”kotipaikkoja” ovat olleet metsäteollisuuden paikkakunnat Valkeakoski, Kuusankoski, Imatra jne.
* viimme vuosien ”vieraspaikat” Kemi, Oulu, Varkaus, Uimaharju, Heinola, Helsinki..
* Työskennellyt monessa Suomen maakunnassa, aina Helsingistä – Inariin ja Tampereelta – Imatralle.

VAPAA-AIKA, HARRASTUKSET:
* Vapaa-aikana monessa mukana, yhteisö-, järjestö-, seura-, luottamustehtävissä yms.
* Harrastuksia ovat mökki, luonto ja liikunta, sekä aktiivinen talouselämän ja politiikan seuraaminen.
* TENNIS on peleistä ykkönen, mukaan mahtuu myös joukkuelajit.
* Aito halu vaikuttaa Imatran kaupungin ja maakuntamme kehittämiseen on seuraava ”haave”.

Varsinainen TYÖELÄMÄ alkoi 1.5.1967 ja LOPPUI … 31.8.2015.

www.veikkoh.com

————————————————————————————————————

Asiantuntijaa tarvitaan niin työelämässä kuin kunnallisessa päätöksenteossa. www.veikkoh.com

* Veikko Johannes Hämäläinen (5.7.1949, Kuopio), insinööri. Puoliso Sirpa, psykiatrinen sairaanhoitaja. Kolme lasta ja viisi lastenlasta. Nita kääpiövillakoira 15v

* Veikon lähisuku on Imatralla ja Kirjurinkadulla, suuremmat sukujuuret Karjalassa ja Antreassa samoin ”juuret” ovat ”sydänHämeessä”ja Pälkäneellä. Tosin isäni ja äitini tekivät työuransa Pohjois-Kymenlaaksossa. Oma paluu Imatralle tapahtui vuonna -86 Valkeakoskelta, Kaukopään tehtaalle silloisen automaatiopäälikön houkuttelemana. Nyt ”työmatkailut” on matkailtu ja suomen maakunnat nähty.

Onko poliittiselle matkailulle on vielä tilausta? Se täytyy vielä katsoa.. Nyt tuntuu että on aito halu vaikuttaa Imatran kaupungin ja maakunnan kehittämiseen, onko

* Titteli ja ammattiopinnot on suoritettu sähkö, automaatio, tietotekniikka. Työn ohessa paperi- prosessi-, johtamisopinnot. Paikkakunnilla Helsinki, Lranta, Imatra, Riihimäki, Raahe… Täsmä opintoja tuotantoprosessin ohjausjärjestelmien etupäässä ”USA:ssa”.

* Työelämää 45 vuotta ja Suomen metsäteollisuus on ollut työnantajana Veikko Hämäläiselle yli 30 vuoden ajan. Työnantajat (Kymi Oy, Puolustusvoimat, Lapin Lennosto, Strömberg Oy, Sentrol Ldt, Enso Oy, StoraEnso Oy).
– Viimeinen työnantaja Efora Oy, tehtävänimike ASIANTUNTIJA.
– Sotilasarvo vääpeli.
– Myönnetty mm. SVR I luokan mitali kultaristein 2010.
– Ylempien toimihenkilöiden luottamusvaltuutettuna Stora Ensossa ja Eforassa 15 vuotta.
– YTN:ssä metsäteollisuusryhmänjäsenenä 20 vuotta, joista 5 vuotta puheenjohtajana.
– 45 vuotta työkokemusta, tuttuja ovat paperipaikkakunnat Imatra, Kuusankoski ja Valkeakoski.
– Viimeisinä vuosina tuli tutuiksi Kemi, Oulu, Varkaus, Uimaharju, Heinola. Samoin tutuksi tuli toistamiseen ABB, Helsinki. Pitäjänmäki Strömberg Oy oli tuttu jo vuosilta 1975-1981.
– On kokemusta eri ”maakunnissa” asumisesta, aina Helsingistä-Kaamaseen ja Tampereelta-Imatralle.
– Maailman katsominen Kaliforniasta Kiinaan, Hammerfestistä Hobbarttiin on tuonut ideoita, ajatuksia erilaisuuden mahdollisuuksista sekä sen voimavarasta käytännön elämään.
– Työn kautta arkielämän kokemus ja näkemys suomalaisissa kulttuureissa niin Hämeessä, Karjalassa, Pohjanmaalla kuin Lapissa, on antanut myös mahdollisuuden nähdä Imatran ”eteneminen”, tässä Karjalaisessa ympäristössä, ulkopuolisin silmin.

* MUKANA:
– Vaalipäällikkö IMATRA SDP kuntavaalit 2017
– SDP Imatra kunnallisjärjestön pj.. 2017
– StoraEnso Eläkeläiset ry pj.. 2017
– Tennishalli Oy, hallituksen puhj.
– Vuoksen Haka Oy, hallituksen puhj.
– Insinööriliiton jäsen
– Imatran Insinöörit ry, hallituksen jäsen.
– SMSY ry:n ja EKSY ry:n jäsen.
– Tennisliiton ja Imatran tennis ry:n jäsen
– Maanpuolustusliitto, Ilmavoimien kiltaliiton jäsen.
– Metsästy, Tamesin jäsen.
– Paikallis yhdistys, NiskanVuosi ry, jäsen

On ollut mukana:
Radioamatööri OH-5XA, Valkeakosken tennis puheenjohtajana, Vuoksen Rotareissa, Imatran Englanninkielisen IB koulun toiminnassa jne. Tenniksen ja jalkapallon valmennustoiminta, jalkapallo C-taso ja tennis A-taso. Imatran Ketterän tukiryhmä jne..
Eri liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien kehittäminen ”vauvasta vaariin” on lähellä sydäntä.

* Nykyiset harrastukset: liikunta ja luonto sekä aktiivinen talouselämän ja politiikan seuranta.

* Nyt, kun on vuosien työelämän kokemukset ovat takana ja on mahdollisuus käyttää ”tämä kaikki” Imatralaisen tulevaisuuden rakentamiseen ja tekemiseen, olen mukana..

* Työmarkkinamaailmassa, ammattiyhdistys toiminnassa, ylempien toimihenkilöiden edunvalvojana, on ollut hieno mahdollisuus nähdä ja kokea sitä mitä kaikkea positiivistakin on mahdollisuus saada aikaan ”rivi-ihmisen” mielekkäälle elämälle, jos ymmärretään viisas yhteistyö sekä yhteinen etu.

* Jos jotakin mottoa haetaan niin; ”Luoja on antanut ihmiselle järjen viisauden luomista varten, siis käyttäkäämme yhteistä viisautta järkevästi!”.

Scroll to Top