Kehitys motivoi henkilöstöä

Kehitys motivoi henkilöstöä
Eforan Imatran Full Service kohteen kehitysyksikössä yhteisiä kehitystavoitteita määriteltiin porukalla toimintasuunnittelupäivän yhteydessä ja niitä on seurattu säännöllisesti. Asiantuntija ja ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Veikko Hämäläinen Imatran kehitysyksiköstä näkee asian hyvin tärkeänä. Hän on törmännyt moniin työtyytyväisyyteen ja motivaatioon liittyviin asioihin työnsä ja luottamusasemansa puolesta.
Kehitysyksikön vastuu on nyt selkeästi yhdellä ihmisellä ja Hämäläinen näkee asian erittäin positiivisena. ”Toimintasuunnitelmapäivässä luotiin pohja kehitykselle. Nyt on ollut mahdollisuus paneutua niin erilaisiin yksittäisiin ratkaisuihin kuin laajempien kokonaisuuksien kehitykseen. Ilman yksilöllisesti ymmärrettyä ja yhteisesti hallittua kehitysvisiota, ei yrityksellä ole tulevaisuutta.”

Toimintasuunnitelmapäivässä yhtenä työtyytyväisyystulosten pohjalta nostettuna kehityskohteena oli henkilöiden toimenkuvien laatiminen. ”Dynaamisten, vuosittain tarkasteltavien tehtävien ja toimenkuvien määrittely on kaiken kehityksessä etenemisen ja menestymisen a ja o. Oikein ymmärrettynä ja hyvin hoidettuna tällä on selkeä positiivinen vaikutus henkilöstön motivaatioon ja työn tuloksiin. Työssään jokaisen on tunnettava ja nähtävä selkeästi omat henkilökohtaiset vastuut ja velvollisuudet. Oman yksikön osalta toimenkuvat on nyt läpi käyty, mutta vaatii vielä työtä kevään muutosten jälkeen.” Hämäläinen kertoo.
”Motivoitunut henkilöstö pystyy ja haluaa innovoida omaa tekemistään sekä on aidosti kiinnostunut työstään ja asiakaspalvelun rehellisestä palautteesta. Se on palveluyrityksen toiminnalle on äärimmäisen tärkeää. Työtyytyväisyys ja asiakastyytyväisyys linkittyvät läheisesti toisiinsa, kehityksen eteenpäin vieminen on aistittavissa asiakkaan tyytyväisyytenä työn tuloksiin sekä avoimena keskusteluna yhteisessä työympäristössä.”
Muutosten keskellä Hämäläinen näkee johtamisen olevan yksi avainasia kehitykselle ja motivaatiolle. ”Itse ajattelen, että mäen päälle näkijöitä on usealla oksalla, mutta niitä oikeita mäen taakse näkijöitä on valitettavasti liian harvassa. Kokemuksen tuoma näkemys auttaa, kun haetaan tulevaisuuden ratkaisuja. Esimiesten täytyy pystyä kertomaan mitä mäen takana odottaa, vaikka sinne ei näkisikään. Avoimen vuorovaikutuksen työilmapiiri antaa oikean suunnan päivittäiselle tekemiselle, kestävälle kehitykselle ja yhteisiin tavoitteisiin pääsylle.”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Scroll to Top