11.11.2013 valtuustokokous, jossa HALOO, HALOO johtamisen linjaus.

11.11.2013 Imatran kaupungin valtuustokokous
Klo 16-17 SD ryhmäkokous
Muita mutkitta ja yksillä, kaksilla keskusteluilla per tärkeimmät esityspykälät, kaikkiaan §1-13.
§4 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy…. muutamat kommentit
§10 ”Lisämääräraha terveyden ja toimintakyvyn toimintaan” …3,2 milj€ ja §13 Asumis- ja tukipalvelun hankinta olivat eniten kuntademokratian, tilaaja/tuottaja ohjauksen sekä terveyden ja hyvinvointilautakunnan, kannalta hyvin merkillisiä nyt ja tulevaisuudessa.
Näissä §10 ja §13 enemmän henkilökohtaisia ihmetyksiä ja tulevaisuuden kysymysmerkkejä kuin selviä kananottoja … ei voi ottaa kantaa kun ei ole tietoa, luulolla ja päättäminen on vaarallinen harrastus… no kahville ennen Imatran valtuuston kokousta…

Valtuustokokous jossa lautakunta ”out” linjaus tulevaan johtamiseen.
Klo 17.30 – yli 21, vähän haparointi näiden teknisten laitteiden toiminnassa.
Yhteenveto:
Kyselin itseltäni mikä on Imatran kaupungin toiminnan ohjauksen, päätösten tekemisen ja luottamusjohtamisen tila. Onko kaupungin toiminnan ohjauksen valta virkamiehillä tai lautakunnilla, hallituksella, valtuustolla vaiko ”jollakin”. Tämän kolmetuntisen kokouksen lopputulos kyseenalaistaa avoimen ja luottamuksellisen johtamisen sekä tilaaja tuottajamallin toiminnan useammasta syystä, jossa kuuntelemattomuus, ”ohipuhuminen” itsekäs toteutuminen on syistä tärkein.

Kokouksen kulku:
Asiat etenivät esityksen edellyttämällä tavalla läpi §1-13. jne..
§4 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n. Asia keskustelutti jopa ”tilattujen” puheiden makuisella itsekehuntuoksuisilla kaunopuheilla. Kuinka hyvin meillä, yrittäjien ja kunnallisen demokratian vuoropuheilla ohjattuna, tämän päivänä Imatran seudun kehitysyhtiöllä meneekin ? No, tuntematta toimintaa syvällisesti, kyllä pyyhkii hyvin tunne valtasi myös ”hämäläisen” siksi ja sen vuoksi esitin kysymyksen….Kun katsomme tulevaisuuteen, vaikka kuntauudistukseen, mikä on ko. yhtiön tulevaisuus jne.. Vastus tuli, uskomme yhteiseen avoimeen, läpinäkyvään yhtiötoimintaan jossa nopeatkin käännökset ovat mahdollisia ja L:rannan kaupunki on myös ko. yhtiössä osakkaansa jne.. Näin minäkin teen, minulla on yksi osake jokaisesta yhtiöstä joiden vuosikertomukset haluan pöydälleni, varmuuden vuoksi.

§8 SWOP sijoitus, muutama kysymys, oma kommentti … Kun asiat ovat monikulmaisia ja himpun rahoituksen kannalta vaikeasti hallittavia niin tämä on hyvä tapa seurata elinkeinopoliittista ”tukea” ja kehittyvän ympäristön edellyttämä yrittäjyyden menestystä.

§11 tuloveroprosentin pitäminen 19,5%, ei nosteta, on hyvä asia ja osoittaa hyvää kokonaisuuden hallintaa ja taloushallinnon informointikykyä päättäville elimille. Tämä on rehellisesti ”ansatonta” ja avointa, virkamiesten sekä luottamushenkilöiden vuorojohtamista … yhteiseen tavoitteeseen. Eli hallitaan ja yhteisesti ymmärretään Imatran kaupungin tulorahoitus ja mihin menot kohdennetaan.

§10 LISÄMÄÄRÄRAHA TERVEYDEN JA TOIMKYVYN EDISTÄMISELLE
§13 ASUMIS- JA TUKIPALVELUIDEN HANKINTA olivat hyviä esimerkkejä Imatran kaupungin Terveydenhuollon ”tumasta” ohjaamisesta ja pelkopoisjohtamisesta.

Näiden §10 ja §13 tarinat sekä näihin käytetyt puheenvuorot ja pakkopäätökset nämä osoittivat nykyisen johtamisen ”tilanteen”. Tätä ”tumman harmaata” johtamistapaa on saatu lukea niin E-Saimaasta, Uutivuoksesta kuin Imatralaisesta tuon tuosta. Tämä ei voi olla näkymättä terveydenhuollon työtyytyväisyys ja asiakastyytyväisyyden mittareissa. Ko. mittarit ovat olemassa ja menestyvissä yhteisöissä ja yrityksissä niitä käytetään … tulevaisuutta varten.
Hyvää ”tumasta” ohjaamisesta on suoraselkäin johtamisen linja.
Huonoa on salassa pito ja yksin johtaminen.

TAPAHTUI ISO LINJAUS TULEVAAN JOHTAMISEEN IMATRAN KAUPUNGISSA.
Nyt Terveyden ja toimintakyvyn lautakunta vedettiin ”kölin alta” kahteen kertaan ja vielä edes takaisin.
Ekaks, §10.
Virkamiespäätökset käskivät terveyden- ja hyvinvoinninlautakuntaa hakemaan lisämäärärahan 3,2milj€ perusterveydenhuollon (0,7), erikoiterveydenhuollon (2,5) kulujen ylitykselle vuonna 2013. No se hyväksyttiin vaikkakin ko. lautakunnan lukuisista pyynnöistä huolimatta ei ole saanut selvitystä, mistä ylitykset johtuvat, miksi ei ole saanut… on aiva varmaa että ”joku” tämän tietää. ”Valta kuitata miljoonalasku ja pitää asiat salassa on siellä mihin se on annettu”
Kaksi §13.
Asumispalveluiden hankinta ja näihin liittyvä kilpailutus tuotiin täysin ohi lautakunnan, hallituksen kautta, valtuuston hyväksyttäväksi, jopa viestittämällä että näin voidaan menetellä, ohittaa lautakunta ja esittää ”kipailutuksilliista- ja salassapitosyistä” asia hallituksen kautta suoraan valtuustolle päätettäväksi.
Oletan että juridisesti tämä on mahdollinen, ei virkahenkilö, mutta ei myöskään luottamushenkilö ole järjetön. …. HALOO, HALOO mutta missä on luottamuksellinen ja avoin johtaminen ja mitä MEIDÄN yhteisesti allekirjoittama johtamissääntö ilman tulkintoja sanoo … lyhyesti tulkituna:
TILAAJAN vastuu:
1. lautakunnat toimiva tilaajina … ja … lautakunta vastaa vastuualueensa palvelun järjestämisestä.
2. lautakunta päättä palveluiden tilaamisesta ja järjestämisestä valtuuston vahvistaman talousarvion rajoissa.
3. lautakunta vastaa sopimusten (tilaussopimusten) avulla toiminnan ja tuloksen seurannasta.
4. lautakunta vastaa tehdyillä sopimuksella (tilaussopimuksilla) kaupungin palvelutarpeesta.

Veikon näkemys ja kuntalaista … oikaistuna, valtuusto pakollinen, hallitus pakollinen, lautakunnat eivät ole pakollisia, mutta ne ovat mahdollisia kunnan niin päättäessä jne…
Mielestäni tämä oli ensimmäinen virkamiesten toimesta, tarkoin harkittu johtamistapa, jossa lautakunta tehdään tässä uudessa tilaaja/ tuottajamallissa tarpeettomaksi. Millainen on tulevaisuus saa nähdä…

Eli §13 on toimittu johtamissäännön vastaisesti ja §10 esityksessä halutaan veronmaksajilta lisää rahaa että saadaan nuo jo aikaisemmat virhepäätökset tai virhearviot kuitatuksi., missä on demokraattinen kontrolli ?. Minusta 11.11.2013 valtuustokokous ja tässä pykälien 10 ja 13 esitys sekä käsittely antaa selkeän kuvan kuinka Imatralaista terveydenhuoltoa ja jatkossa muitakin kaupungin lakisääteisiä velvollisuuksia johdetaan nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa.
Syitä miksi näin on menetelty on 6 kpl ja yksi niistän on ettei tilaaja tuottajamalli vain toimi, miksi ei toimi? kannattaisi selvittä kun on vielä mahdollisuus.
On harmi että tilaaja-/tuottaja pelin kortit jaettiin 1.1.2013, mutta ei muistettu kertoa mistä pelistä on kysymys. Nyt lautakunta pelaa ”avopokkaa” ja virkanaiset ”pihistyssököä” ja sitten kun kassa on tyhjä ruvetaan etsimään yhdessä ”mustaapekkaa”.

You may also like

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.