16.6.2014 §4 Veikon puhe ”Tarkastuslautakunnan arviointi …. kertomuksesta”

”Tarkastuslautakunnan tehtävä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus, valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet”. KL §71

Tarkastuslautakunnan tehtävä on tärkeä niin kaupungin turvallisen johtamisen kuin tehtyjen päätösten ja näihin liittyvien operatiivisten toimintojen hyväksymiseksi ja ennen kaikkea OIKEIN YMMÄRTÄMISEKSI.

Tarkastuslautakunta on kuntahallinnon ja KUNTALAISLUOTTAMUKSEN sekä uskottavan kuntatoiminnan kannalta katsottuna …. ei pelkästään KUNNALLISLAIN mukaisesti pakollinen, vaan sanan mukaisesti toimintaa valvova demokraattinen ELIN kaupungin organisaatiossa.
Tarkastuslautakunnalla ON OMAT TARKASTUSSÄÄNNÖN §5 MAARITTELEMAT TEHTÄVÄT … jossa mm. ” yhtenä tehtävänä on arvioida kunnan järjestämien palveluiden…. laatua ja tarkotuksenmukaisuutta n.o. kuntalaisen näkökulmasta”.

Vuoden 2013 toiminnassa yksi päätehtävistä, oli arvioida SOPIMUSOHJAUSMALLIN TOIMINTAA.
Kuinka tarkastuslautakunnan raportteja johtamisessa ja operatiivisessa toiminnassa käytetään, on pitkälti kiinni niistä hallinnon elimistä, joita kunnalla on käytössä joko pysyvästi tai määräaikaisesti.

Tarkastuslautakunnan RAPORTTI VUODELTA 2013 on, meidän tässä salissa istuvien, sekä tapauskohtaisiin päätöksiin osallistuvien viranhaltioiden kun luottamushenkilöiden työkalu kohdentuen …. NIIN TULEVAISUUTEEN kuin LÄHIMENNEISYYTEEN …. etenkin silloin kun epäilemme onko toteutukseen mennyt päätös… päätöksen mukainen ja onko eri operatiiviset toiminnat noudattaneet lakia ja sitä moraalia kuin etiikkaa jota demokraattinen yhteistyö kunnallisessa toiminnassa edellyttää.

SDP valtuustoryhmän näkökulmasta tarkastuslautakunta on toiminut, toimikunnan arvovallan mukaisesti, hyvin vuonna 2013.
Toimikunta on puutunut riittävällä napakkuudella niihin asioihin jotka ovat olleet tässä voimakkaassa hallinnonmuutoksen ”turbulenssissa” ”viisaasti tarpeellisia”.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet huomioiden raportti on HYVÄ
– mm. Teknisen toimen ”väliraportti”, vuoden 2013 lokakuussa, oli asiallinen eli juuri niin kun tarkastuslautakunta on arvioinnissaan kertonut.
– mm. kaupungin henkilöstömenoihin osoitettu huomio on asiallinen muistuttaen jälleen kerran sitä tärkeyttä, jota asetetut tavoitteet merkitsevät … päätöksen tekemisessä ja toiminnan valvonnassa.

Sopimusohjausorganisaatioon siirtyminen ei ole ollut helppoa ja muutoksen johtaminen on aina TAITOLALI.
Sopimusohjausorganisaatioon siirtymiselle asetettuja tavoitteita on raportissa arvioitu HYVIN.
Päätöksenteko ja johtamisjärjestelmä sopimusohjausorganisaatiossa on arvioitu HYVIN ja tarkastuslautakunnan väliraportti 4.12.2013 KV:lle oli asiallinen ja ” korosti johtamisen ongelmia sekä organisaation toimivuudessa havaittuja puutteita. Etenkin johtamisessa olivat roolit selkiintymättömät niin poliittisessa kuin virkamiesjohdossa”.
– mm. tilaaja- tuotajaorganisaation väliset ”roolit” olivat ongelmana teknisessä toimessa.
– mm. luottamuselinorganisaatioissa ”roolit” lautakuntien päätöksenteossa eivät olleet riittävän selkeitä Kosken koulupäätöksessä

Toimintaan ”sattuu” aina myös niitä ”niin kutsuttuja” salaisia selvityksiä, jotka eivät ole kuntalaisten ilmoitustaululle laitettavaa ”DATA” eikä julkisessa keskustelussa riepoteltava ASIA. Toki asiat voidaan tuoda julkisuuteen silloin kun asia on KYPSÄ ja kenenkään yksilöoikeutta eikä yksilöturvallisuutta vaaranneta eikä loukata.
Valitettavasti yksilöjaosto, jaoston päätöksenteko ja jopa päätökset ovat saaneet turhan suurta julkisuutta ko. arviointikertomuksen kautta ”kuntalaisten ilmoitustaululla”. Vanha sanonta ”ensin tutkitaan ja sitten hutkitaan” tulee toteutua tässäkin CACESSA … ja korjaavana toimenpiteenä kannatta miettiä mm. yksilöjaoston jäsenmäärän muutosta.

Luottamushenkilöiden koulutus ja perehdytys.
Tarkastuslautakunta ON raportissaan.. huomioinut HYVIN..koulutuksen ja perehdytyksen merkityksen ja jatkuvan kuntahallinnon muutoksen vaatimukset.

Tänä päivänä elämme hyvin hektistä aikaa, jossa päätöksien nopeus ja päätöksen toimintaan saattaminen ei tule helpottamaan ja jossa demokratia tuntuu välillä sotkeutuvan omaan näppäryyteensä.
Tulee uutta kuntalakia, kuntauudistusta, sotesoppa jne… kaiken tämän jatkuvan muutoksen yhteydessä meidän, kuntapäättäjien on pystyttävä tekemään kuntalaisten kannalta hyviä ja jopa kauaskantoisia OIKEITA päätöksiä. Näitä päätöksiä on vain tehtävä.

Tarkastuslautakunta on hallinnon toimintaa valvova, ”uuteenkin” kunnallislakiin istuva, demokraattisesti asetettu toimielin, jonka toiminnan merkitys niin hyvässä kuin huonossa kuntahallinnossa tulee entisestään korostumaan.

Maailma muuttuu, ympäristö muuttuu ja SE KUKA TÄSSÄ MUUTOKSESSA PARHAITEN PÄRJÄÄ … ON SE ”JOUKKUE” JOLLA ON TIEDOT JA TAIDOT SEKÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN STARTEGIA PARHAITEN ”HANSKASSA”.

Onnea Tarkastuslautakunnalle tämän vuoden valvonnassa…

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Scroll to Top