16.6.KV-kokous ja muutama ”värikäs” keskustelu §4 ja §12, suorat lainaukset pöytäkirjoista

§4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013

Keskustelun yhteydessä valtuutettu Arto Siitonen teki seuraavan esityksen, jota kannatti valtuutettu Matti Seppälä.

”Yksilöjaostossa sosiaalipalvelujen antamista koskevassa päätöksenteossa noudatettavat lautakunnan itsensä asettamat myöntämiskriteerit tullaan päivittämään lokakuun 2014 loppuun mennessä ja harmonisoimaan yhteneväisiksi Etelä-Karjalan muiden kuntien kanssa niin, että asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu päätöksenteossa turvataan. Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa tulee olla käytettävissä uudet myöntämiskriteerit. (Esityksen kohta1)

Kaupunginvaltuusto päättää tutkituttaa ulkopuolisella asiantuntijalla sisäisen tarkastajan tarkastuslautakunnalle antamien tietojen oikeellisuuden sekä yksilöjaoston toiminnan laillisuuden.
Lisäksi valtuusto tutkituttaa, ovatko virkamiehet syyllistyneet lainvastaiseen tai hyvän hallintotavan vastaiseen toimintaan julkaisemalla sosiaalihuollon asiakkaan ehdottoman salassapidon alaisia tietoja mm. kaupungin nettisivuilla. (Esityksen kohta 2)”

Puheenjohtajan esityksestä päätettiin, että valtuutettu Siitosen kannatetun esityksen pohjalta asiassa äänestetään niin, että ensin äänestetään seuraavasta:
Kaupunginhallitus/JAA; Yksilöjaostossa sosiaalipalvelujen antamista koskevassa päätöksenteossa noudatettavat terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan asettamat myöntämiskriteerit tullaan päivittämään lokakuun 2014 loppuun mennessä niin, että asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu päätöksenteossa turvataan. Vuoden 2015 talousarviovalmistelussa tulee olla käytettävissä uudet myöntämiskriteerit.
Siitonen/EI; Siitosen esityksen kohta 1.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että tämän kohdan osalta kaupunginhallituksen esitys oli tullut valtuuston päätökseksi, äänin 33 JAA – 9 EI.

Seuraavaksi puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys vuoden 2015 luottamushenkilöiden koulutusohjelmasta voidaan hyväksyä yksimielisesti.

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Siitosen kannatetun esityksen pohjalta asiassa äänestetään seuraavaksi valtuutettu Siitosen esityksen kohdasta (2) niin, että Siitosen esitys ulkopuolisen asiantuntijan suorittamasta ns. oikeellisuus- ja laillisuusvalvonnasta on EI ja JAA on se, ettei Siitosen esityksen kohtaa 2 hyväksytä.
Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston päätökseksi oli tullut se, ettei Siitosen kannatettua esitystä hyväksytä äänin 34 JAA – 8 EI.

Lisäksi valtuutettu Heikki Luukkanen (SDP) esitti valtuuston päätöksen jälkeen seuraavan ponsiesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Imatran kaupungin sosiaalipalvelujen harmonisointi selvitetään muiden Etelä-Karjalan kuntien tarjoamien palveluiden kanssa. Tarvittavat muutokset yhdenvertaisten päätösten tekemiseksi käsitellään vuoden 2015 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Valtuusto edellyttää, että yksilöjaoston menettelytavat ja periaatteet käsitellään pikaisesti luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa yhteisten toimintamenetelmien sopimiseksi.”

§12 Teknisen toimialan toimintojen uudelleenorganisointi ja palvelutuotannon toimintojen yhtiöittäminen
Keskustelun yhteydessä valtuutettu Kari Paldanius teki seuraavan esityksen: ”Esitän, että yhtiöittämisestä luovutaan ja jatketaan nykyisen teknisen palvelukeskuksen toimintaa.” (Koko valtuutettu Paldaniuksen esitys liitetään valtuuston pöytäkirjan liitteeksi)
Valtuutettu Tuija Kuikka kannatti Paldaniuksen esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys on JAA ja valtuutettu Paldaniuksen kannatettu esitys on EI. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys on tullut valtuuston päätökseksi äänin 37 JAA – 6 EI.

Hyväksyttiin

Merkittiin, että valtuutettu Paldanius jätti valtuuston päätöksestä eriävän mielipiteen.

Lisäksi valtuutettu Heikki Luukkanen (SDP) teki seuraavan ponsiesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Imatran kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee omistajaohjauksen kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden osalta hallinnon järjestelyistä niin, että kuntademokratian tavoitteet yhtiöiden hallinnoissa ja ohjauksessa toteutuvat.”

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Scroll to Top