21.3. Päätöksenteko kunnissa 2013.

21.3. Päätöksenteko kunnissa 2013.
Alustus:
– FCG Finish Concaltin Groupin kunta-alan kouluttaja
– Avaus Tiina Wilen-Jäppinen. Kaupungin perusasioita sekä tilaaja / tuottaja malli.
– Rautjärvi Tiina Lonka, luottamushenkilö. Päätökset tehdään tämän päivän tiedoilla, yksilöjärjellä ja yhteisellä viisaudella, vai tehdäänkö ?
– Heikki Järvenpään alustus oli ”kokemusta kuntapolitiikkaan”
– Viestinnällä, ”toimittajilla”, on suuri rooli johtaa asiaa oikeaan ja/tai…
– Valtio 80/20 kunta ohjaus, hallitus ja eduskunta ohjailee pitkälti myös kunnallispolitiikkaa.
– Metsäteollisuus E – karjalassa talousveturina edelleen 60% osuudella, maan keskiarvo 17%.
– Kaupunkisuunnittelu tulee ulottua 2030.
– Budjetin valmistelee virkamies ja luottamushenkilöt puutuvat vasta kun budjettiesitys on valmis.
– Hallitus oppositio ohjaus valtakunnassa heijastuu myös kuntapolitiikkaan.
– Luottamushenkilöt edustavat kuntalaisia .

Klo 10. Heikki Harjula (kuntahallinnon lakimies)
Perusasiat, mm. henkilöllä oikeus oma mielipiteesen.
Yksityistä perhettä koskevat asiat ovat salaisia, esim. ”perusturvasektori” on tällainen.
Laki on joka määrää salassapidon, eli asioita ei voi päättää erikseen.
”tieto ei ole julkinen” on eri asia kuin salassapito.
Luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla joten virkarikokset määräytyvät rikoslaissa.

Hyvän hallinnon perusteet, otteita tästä ja hiukkasen ympäristöstä.
– Pelisäännöt ovat ennalta tiedossa ja kaikkien nähtävissä.
– Kunnan jäseniä ovat mm. kiinteistön omistajat, yhteisöt jotka toimivat kunnassa.
– Voidaanko valituksen alainen päätös panna toimeen ?
– Muutoksen haku, lain voima, virheelliseen päätöksen ei voida tehdä korjauksia.
– Hallinto-oikeus voi palauttaa ja peruuttaa kunnan päätöksen..
– Erikoislaki ”sektorilaki” syrjäyttää yleislain.

Hallituksen kuntauudistus
Pakkoliitoksia ei ole toteutumassa. Ei ole haluttu tehdä lakia pakkoliitosta varten. Kunnianhimoinen aikataulu. 7.3.2013 lausunnot mennessä maan hallituksen käyttöön. Kuntarakenne laki 2013 = kuntajakolaki (vanha).

SOTE uudistus.
Käydään kehittämään yhteistyöalueiden kautta. ”18:sta 34:ään” alueyksikkö leijuu poliittisessa pilvessä. Vanhojen sairaanhoitopiirien rajojen purkaminen ? Kuka hallinnoi ja vastaa toiminnasta ja kuka tai ketkä kustantaa toiminnan ovat keskeisiä kysymyksiä lopullista päätöstä tehtäessä.

KUNTAUUDISTUS LAKI ? VALTIONOSUDEN ”UUDISTUSLAKI” ?
– Ideoita on kun iltamissa ”saatille pyyntöjä”. Onneksi talouden järki tulee peliin ja muokkaa päätöksiä.
– Kunnan liikelaitokset … menot katetaan tuloilla, kuinka kauan ? jos huonoja päätöksiä.
– Kuntien välinen yhteistoiminta tulee merkitsemään entistä enemmän yksittäisen kunnan kehittymiselle ja hallinnolle.
– Alueellista toimintaa on, mm. kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä ”yhteistyösopimuksella”.
– Kunnilla on haasteena kuinka yhteistyötä johdetaan.
– Isäntä kunta, vastuukunta, hoitaa muiden kuntien puolesta sovitut asiat, sovitulla tavalla.
– Osakeyhtiölaki määrää kuntaosakeyhtiön toiminnan.
– Ostopalvelu, laki julkisista hankinnoista, hankintalaki.
– Palveluja hankitaan yksityiseltä palveluiden tuottajilta…
– Palvelusetelit, sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tähän liittyi Veikon kysymys.
* vastaus tuli, tilaaja on vastuussa setelien käytöstä
– Tarjous pyyntö on kaikkein merkittävin tekijä toimintojen tavoitteissa ja onnistumisessa.
– Tarjouspyynnön kriteerit on A/O, vanha sanonta ”tilaaja saa minkä ansaitsee” on tässäkin mukana.
– Hinnaltaan halvin on hankittava on ”köyhän” ja tietämättömän ostopas.

Hallinnon järjestäminen kuntalaki
HALLINTO sääntö on kuluttava jokaisen luottamushenkilöt ” työkalupakkiin”.
– Keskitetty tai hajautettu hallintomalli on vaihtoehdot.
– Valtuuston työjärjestys mahdollistaa myös toimivallan delegoinnin.
– Toimivaltaa voidaan siirtää myös yksityiselle henkilölle.
– Virkasuhteessa oleva henkilö voi vain tehdä päätöksiä.
Kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema VALTUUSTO..
– Delegointi ratkaisu on aina valtuuston päätettävissä.
– Delegointi järjestelmä on rakennettu niin, että osan päätöksistä on vain valtuuston päätettävissä.
– Katso mitä hallinnon laki, kuntalaki kertoo ja kuinka delegointi on sidoksissa johtosääntöön.
– Edelleen, eteenpäin delegointi on mahdollinen… päätöksen kirjaamisessa on tieto kenelle toimivalta kuuluu.
Otto-oikeus eli oikeus ottaa asia uudelleen käsittelyyn .
– Henkilöstövalinnat, hankinnat hallituksella ja lautakunnalla on otto oikeus, viranomaispäätös voidaan ottaa otto-oikeudella. Puheen johtajalla on oikeus ottaa asia hallituksen käsittelyyn.
– Kunnan hallitus on kaiken yläpuolella, tehtäessä mm. virkanimitys … asia halutaan ottaa uuteen käsittelyyn ja haluta tehdä toisenlainen päätös.
Kunnanorganisaation osat
– Lautakunnan ovat vähentyneet ja vähenevät jatkossakin …
– Hallitus voi asetta toimikunnan johonkin projektiin.
– Valtuuston tilapäinen valiokunta, esim. hallituksen erottamista varten, kaupungin johtajan erottaminen jne.
– mm. joku energialaitoksen johtokunnan jäsenistä voi olla ”kuka tahansa” joka on esteetön kansalainen.
– Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta… poliittinen vastuu 4 vuotta.
Kunnan strategiasta päättäminen.
– Valtuuston (luottamushenkilöiden) tehtävänä on pitää huolta asukkaiden suorista osallistumis- ja vaikuttamisedellytyksistä.
– Kunnan toimielinten mahdollisimman avoin toimintakulttuuri.
– Delegointiratkaisut ovat aina valtuuston päätettäviä asioita
Valtuusto erottaa valitsemansa toimielinten.
– Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta eli heillä on operatiivinen vastuu.
– mm. kunnanjohtajan sekä pormestarin.
– Hallinnon ja talouden tarkastus on olemassa tarkastuslautakunta jossa ammattitilintarkastajat (JHTT)
– Luottamushenkilön asema ja vieraanvaraisuus ei ole sokea piste on muistettava esteettisyys ja etikka.
Kokouksen pito ja kokouksen esityslista.
– Esittely tehdään viranhaltijat toimesta tai hänen esittämän sijaisen … päätökset tehdään viranhaltijat esittämästä asiasta. Toki asia voi muuttua jos… esitteliä näin huväksyy.
– Lautakuntaan tuodun asian esittelijänä voi toimia viranhaltija sijainen hänen täysillä valtuuksilla.
Esittelijän velvollisuutena on esittää päätösehdotus.
– Esittelijä on vastuussa päätöksestä.
– Luottamushenkilöiden kohdalla äänestystulos päättää onko henkilö vastuussa päätöksen teosta.
– Eriävän mielipiteen esittäminen on vastuusta irtautuminen, joka on heti merkittävä * pöytäkirjaan.
* Perustelut voi liittää myöhemmin ennen pöytäkirjan tarkastusta.
– Lautakunta voi ottaa ylimääräisen asian kokouksen käsittelyyn lautakunta enemmistöpäätöksellä.
Puheenjohtajan tehtävät
– Kokoukseen osallistujat sekä toteamus pj. lausumana …. ”kokous on päätösvaltainen” jne.
– Esteellisyys on todettava ja esteellinen henkilö poistuu ratkaisusta ratkaisua tehtäessä
– Yksittäisen asian kokouskäsittely on yleisin esteellisyyden syy..
– Pöydälle jättö (palauttaminen) esitys uudelleen valmisteluun ja asian esitys eivät voi olla vastakkain.
– Äänestys (ASIA) ja Vaali (HENKILÖ)
Pöytäkirja
– Pakollisia asioita jne…
– Pöytäkirja allekirjoitetusta ei voida tehdä ennenkin pj. ja sih. ovat tarkistaneet pöytäkirjan.
– Mikäli pöytäkirjaa ei haluta allekirjoittaa sen seuraava kokous tarkistaa ja hyväksyy
Kokouksen julkisuus
– Omia mielipiteitä voi kertoa mutta ei muiden…
– Asia on julkinen kun se on päätetty.
– Jos asiakirja ei vielä julkinen, tiedon antaminen on viranomaisen harkinnassa..
Esteellisyys.
– Puolueettomuus vaarantuu yksittäisen asian käsittelyssä. Oma-aloitteellinen toiminta esteellisyyden oikein hallitsemiseksi on tärkeä.
– Henkilö istuu osakeyhtiön hallituksessa.
– Henkilöllä on intressejä ko. asian käsittelyssä.
– Henkilö on esteellinen jos oma-asia tai jonka palkkalistoilla henkilö kun ko. firman asioita käsittellään.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Scroll to Top