SDP valtuustoryhmä

Imatra ja Maakunta, SDP valtuustoryhmä, Yleistä ja muut

28.5.2018 KANSALLISIHMEEN Imatran tilinpäätös..valtuuston kokous.

28.5.2018 KANSALLISIHMEEN Imatran tilinpäätös..valtuuston kokous.
(Tässä on teksti josta SD valtuustoryhmän puhe oli kasattu… 80 % tekstistä oli puheessa..)

Kaikesta ”KANSALLISIHMEISTÄ”  huolimatta Imatran kaupungin on tehtävä talousarvio ja tilinpäätös aivan samalla tavalla kuin ilman ihmeitä olevat kaupungit.

TALOUSARVIO” ON OHJEENA TOIMINNALLE. TILINPÄÄTÖS” KERTOO KUINKA TOIMINNASSA ON ONNISTUTTU.

Tulee muistaa, että TILINPÄÄTÖS ON HISTORIAA ja historiasta on otettava oppia. OPPIA TULEVIA TALOUSARVIOITA VARTEN unohtamatta lähi vuosien strategiaa ja strategian tarvitsemia muutoksia.
TILINPÄÄTÖS KERTOO totuuden taloudesta, kuin myös saavutetut TAVOITTEET.. 
ONKO VUODEN 2017 KÄYTTÖTALOUS pysynyt hanskassa.
Vastaus: ON PYSYNYT, tuloja on budjetoitua enemmän eri toiminnan sektoreilla.
Onko INVESTOINNIT osuneet kohdalleen.
Vastaus:
KUNTALAISTEN PALVELUIDEN KOHDALLA osumat ovat kohdallaan ja KOKONAISTULOS ON HYVÄ. ELIKEINOPOLIITISISSA INVESTOINNISSA ON NOUDATETTU ”HARKITTUA ETENEMISTÄ” seuraten maakunnan kehitystä hyvä näin.
TILINPÄÄTÖS KERTOO ONKO KAUPUNGIN KEHITYKSESSÄ ONNISTUTTU JA ONKO KEHITYS MENNYT HALUTTUUN SUUNTAA.
Poimintoja muutamista tunnusluvuista:
IMATRAN KAUPUNKI
– Kaupungin tilikauden tulos noin 7 milj€ ….. HYVÄ
– Vuosikate 16 milj€, SUUNNITELMAN mukaiset poistot 10 milj€…. HYVÄ
– Toimintakate pieneni (-0,5 %) …. Muutos HYVÄKSYTTÄVÄ
– Verorahoitus pieneni 2(-2,5 %) …. HUOLESTUTTAA. KUINKA VEROTUS HALLITAAN JATKOSSA JA PIENENEEKÖ VEROTULOT MERKITTÄVÄSTI 2020 luvulla. huom1 ”VEROINSTRUMENTIT” OVAT EDELLEEN KAUPUNGIN KÄYTÖSSÄ. huom2 MAAKUNNAN KÄYTÖSSÄ VEROINSTRUMENTTEJA EI OLE.
– Kaupungin lainakanta n.60 M€. Asukasta kohti lainaa oli 2.200 € edustaa  VALTAKUNNAN KESKITASOA ….EI ONGELMA..
– Kaupungin omavaraisuusaste 62,3 %. PARANI …… HYVÄ KEHITYS..
– Lainanhoitokykyä kuvaavat luvut …..  OVAT VÄHINTÄÄN TYYDYTTÄVIÄ
– Suhteellinen velkaantuneisuus, eli tässä tarkoitetaan ”velan suhde liikevaihtoon” oli vuoden lopussa 47%. OK ….. MUTTA KUINKA TULEE KÄYMÄÄN JATKOSSA…
IMATRA KONSERNI..
Konsernitilinpäätös toteaa, että konsernin omavaraisuusaste pysyi ENNALLAAN
– n.35%.  KUINKA JATKOSSA ….. JATKOSSA % TULEE LÄHESTYÄ 40%
Koko KAUPUNKIkonsernin lainakanta oli vuoden lopussa 200,4 M€.
– ONKO KUNTALAISEN TÄSTÄ VELASTA OLTAVA HUOLISSAAN.
Vastaus:
IMATRAN TULEVAISUUS EI SUORANAISESTI HUOLESTUTA, MUTTA VÄLILLISESTI KAUPUNKIKONSERNISTA KATSOTTUNA KYLLÄ ….. SE HUOLESTUTTAA.
– Konsernin lainakanta lisääntyi 4,7 M€. Asukasta kohti konsernilainaa oli 7.350 euroa. Valtakunnassa Kuntien konsernivelka oli keskimäärin 6000 euroa as.
– Konsernin nettovelkaantumisaste pysyi edellisen vuoden tasolla ollen vuoden lopussa 141 % TOIMINTAKATTEESTA LASKETTUNA..
HUOM…JOS JOKU MUISTAA, NIIN KREIKAN TALOUDEN ALAMÄKI ALKOI SIITÄ KUN KREIKAN VALTION JULKISEN TALOUDEN VELKA OLI 150% BKT:sta.
HUOM… ”VELKA ON VELI OTETTAESSA JA VELJEN POIKA MAKSETTAESSA”.
– on vanha sanonta joka on vuosittain todettava hyvinkin TARKKAAN JA GLOBAALIT riskit VELAN HALLINNALLE TODETTAVA FAKTOILLA …. EI TUNTEELLA…
28.5.2018 MIHIN KÄYTETÄÄN KAUPUNGIN OMAISUUDESTA SAADUT MYYNTITULOT ?
– investointeihin…
– velan lyhentämiseen…
– palveluiden parantamiseen..
Eli. 20milj€ ELI TERVEYDENHOIDON KIINTEISTÖT (tätä ei voinut sanoa koska päätös tehdään tämän kokouksen kohdassa 10) …ISS OSAKKEET 3M€  MYYNTITULOT MIHIN KÄYTETÄÄN..JNE…  TÄTÄ KANNATTAA NYT MIETTIÄ… TULEVIA TALOUSARVIOITA/ TILINPÄÄTÖKSIÄ VARTEN..
TOTUUS… NOPEAT SYÖ HITAAT…
(LAISKAT JA HUOLETTOMAT KUNNAT HÄVIÄVÄT, PYYHKIYTYVÄT POIS …NÄIN ON AINA KÄYNYT… JA NÄIN TULEE KÄYMÄÄN JATKOSSAKIN)
TYÖLLISYYS JA VÄKILUKU… TÄSTÄ ON OLTAVA HUOLISSAAN..
MAAKUNNASSA väkiluku huolestuttaa -700 / vuodessa.
Imatralla -240, Lranta + 50, kaikissa muissa maakunnan kunnat PITKÄÄ miinusta.
TYÖLLISYYSLUKUJEN KEHITYS … työllisyys% 68%  ???
Maan hallituksen tavote 72% nyt (75%) KUINKA IMATRAN KAUPUNKI huoltosuhteen tulevaisuudessa hoitaa HUOLESTUTTAA.
TYÖTTÖMYYS % 16 on liian korkea.
TYÖNANTAJIEN LUKUMÄÄRÄ IMATRALLA on pieni kun vertaa muihin vastaaviin kaupunkeihin..
– IMATRAN KAUPUNGIN … KAUPUNKIKONSERNIN SUURI HAASTE ON LUODA HOUKUTTELEVAT OLOSUHTEET (YRITTÄJILLE) ELI TYÖPAIKKOJA LUOVILLE YRITYKSILLE IMATRALLLA..
SUURI FAKTA … STORAENSO … OVAKO, EI TEE OMAA MENESTYSTÄ, OMAA KANNATTAVUUTTA, TUOTTAVUUDEN LISÄYSTÄ HENKILÖMÄÄRÄÄ (VERONMAKSAJIA KAUPUNGILLE) LISÄÄMÄLLÄ….
INVESTOINNIT TULEVAAN ….ON TÄMÄN TILINPÄÄTÖKSEN VIESTI 
– SIVISTYKSEN VAATIMAAN ”MONITOIMIKIINTEISTÖ ” Mansikkalan koulu on nyt MENOSSA
– Maan hankinta ja ”HILJALLEEN KIIRUHTAVA” OIKEIDEN KOHTEIDEN KAAVOITUS .. ON myös tämän tilinpäätöksen viesti tuleville vuosille..
KÄYTTÄMÄTTÖMÄN OMAISUUDEN POISTOON on tehtävä viisaasti.. 
OIKEA TUNNE, OIKEA IDENTITEETTI TEKEE TULEVAISUUDEN IMATRABRÄNDIN JOLLA ON OMA HINTANSA JA JOKA ON VAIN YHTEISELLÄ VIISAUDELLA HALLITTAVISSA.
NYT ON ”OIKEIN” KERTOTTAVA VERONMAKSAJILLE, MIKSI KAIKKEA VANHA EI VOIDA SÄILYTTÄÄ..
SIVISTYKSEN LISÄÄMINEN JA TOIMINTA OLOSUHTEIDEN  PARANTAMINEN OVAT NIITÄ INVESTOINTEJA JOILLA TULEE EDETÄ  Imatran kaupungissa..
KAUPUNKIKONSERNIN TULEVAISUUS … ON OLTAVA YKKÖSENÄ
VAKAA talous ja NYKYAIKAINEN palvelurakenne edellä on edettävä tulevaisuuteen…
– Talous on pidettävä FAKTOILLA hallinnassa …
– Palvelurakenteen kehitys on rakennettava FIKTIOLLA… ON OLTAVA luovuta, näkökykyä ja uskallusta tehdä tulevaisuutta..
RISKIEN HALLINTA … ”ON OLTAVA TIETOISIA TULEVASTA” ja ”OPIT” OTETTAVA MENNEESTÄ..
Taloudessa, oikea TULOPOLITIIKKA ja hallittu menopolitiikka on A ja O.
Elinvoinnissa, uusia ASUKKAITA ja TYÖNANTAJIA …. niitä on vain saatava Imatralle..
Hyvinvoinnissa, ”KAIKKI ON PIDETTÄVÄ MUKANA”
KAAVOITUS TUO ELINVOIMAA, HYVÄLLÄ KAAVOITUKSELLA , HYVÄLLÄ BUSINEKSELLA TUOMME TULIJOITA JA TULO KAUPUNKIIN…
KONSERNIPOLITIIKKA, KONSERNIOHJAUS … 
Konserniohjaus ei ole yhden eikä kahden henkilön SHOW…
Kaupunkikonsernia ei ohjata kuin yksityistä yritystä…
KONSERNIHALLITUKSEN on pystyttävä parempaan yhteistyöhön ”OMISTAJIEN” kanssa.
Puhee LOPUKSI…
MENOT ovat hillitysti kehittyneet …..
TULOT ovat hallitusti kasvaneet …. 
TOIMINNAN ”KANNATTAVUUS” ON PARANTUNUT..
SDP valtuustoryhmä, Yleistä ja muut

7.5.2018 oli keskustelu LUOTTAMUKSESTA ja ”OHIPUHUMISESTA”

7.5.2018 oli keskustelu LUOTTAMUKSESTA ja ”OHIPUHUMISESTA”
2 tuntia ja pulinat päälle…
Kutsu poliitisen luottamuspulakeskusteluun tuli KOK:n puolelta.
Alustusta LUOTTAMATTOMUUTEEN
Vuosi toimittu, epäluottamus ja erimielisyys yhteisten asioiden hoidossa ”kalvaa” kok ja sdp keskenäistä toimintaa,  kalvaa toisia, toisia ei !! Pitäisikö olla samaa mieltä, miksi ja kenelle?
Sanoma, että joku ”yksittäinen sdp” henkilö on käytöksellään aiheuttanut LUOTTAMUSPULAN Imatran kunnallispolitiikkaan … tuntui oudolta.
Jonkun” toiminta
Toki ”jonkun” toiminta, joka on johtunut ”jostakin” ja edelleen johtanut johonkin luottamuspulaan, joka väärinmuistamisella ja voimakkailla tunteilla on paisunut ymmärtämättömään tilaa … ON AINA MAHDOLLINEN.
Tällaiseen MAHDOTTUMUUTEEN  tarvitaan yleensä vähintään KAKSI osapuolta, ”väärät mausteet”, vallan ambitio, voimakkaat tunteet ja huono ympäristö tuntemus kuin toisia ymmärtämätön henkilökemia.
Itsensä kanssa riitely ja tähän luottamuspulan rakentaminen on hyvin harvinaista, mutta monesti on todettu, että joissakin ihmisgeeneissä ”minä tiedän” yhdistettynä yhteisten ”muut eivät tiedä” asioiden hoitoon antaa tähänkin mahdollisuuden. Tällöin monesti volyymit nousee ja rakennetaan ”kärpäsestä härkänen” joko tietoisesti tai tiedottomasti.
Kun taas ”kuuntelee” tätä paikallislehden ”journalistipolitiikkaa” niin kaikki on mahdollista. Paikallisella tiedottajalla on ”ASIALLA” asiakkaiden hereillä ja vireillä pysymisen tehtävä.
– Eli ”ASIA” kuntalaisten tietoon
– jos ”ASIA” on mielenkiintoinen ”ASIA” vetää puoleensa aktiivisia ASIANKATSOJIA
– tällöin ”ASIA” lähtee elämään. ”ASIALLA” on kohteita, mielipiteitä, tulkintoja, kannanottoja jne. Luodaan ”ASIAAN” luottamus tai luottamuspula ja tätä ylläpidetään niin kauan kunnes, ASIAN TOTUUS, LOPPUTULOS TODETAAN MIELENKIINNOTTOMAKSI, journalisminuotio sammuu haluamatta nähdä  kuka oili oikeassa tai väärässä.
FAKTOJA luottamuspulan ”tarinoille” 
– Toimiiko Imatran ”oikeistosiipi” R22 (kok 12 ja muut 13) kaikkia kuntalaisia kohtaan luottamuksellisesti tässä kaupungissa … tätä kannatta miettiä.
Onko meillä nyt neljän puolueen ”Imatra puolue”… sitäkin kannatta miettiä.
Kuntalaiset muodostavat kyllä kunnan, mutta tuskinpa puoluetta.
Se miltä asiat ”kadulla, kentillä kuin Imatran satamassa” näyttää sen meille kertoo kuntalaiset … kertooko kaikki kuntalaiset sitäkin kannatta miettiä.
Laki ja lait on luotu yhteiskuntaa tuomaan turvaa ja luottamusta kaikille ihmisille. Elämme sivistyneessä valtiossa, jossa on oikeusjärjestelmä joka valvoo, että maan lakia ja yhteiskuntajärjestystä noudatetaan.
Mahdolliset syytökset, väitökset ja kanteet tutki ja tuomaroi oikeuslaitos, mutta ”yhteisiä asioita hoitamaan” valittujen ihmisten tulee ymmärtää mitä tarkoittaa moraali ja etiikka sivistyneessä yhteiskuntapolitiikassa.
SDP ei lähde tuomaroimaan EI VIRKAMIESTEN, EIKÄ SEN ENEMPÄÄ TOISTEN HENKILÖIDEN tekemisiä.
Mitä on Imatralainen puoluepolitiikka
Jos Imatran sdp:ltä kysytään …Toimiiko Imatran poliitinen ”oikeistosiipi” R22 (kok 12 ja muut 10) luottamuksellisesti ”demareita” ja kuntalaisia kohtaan?
Vastaus 1.
Tätä  ”demarit” ei lähde ”tietämään”, mutta oikean siiven ”top5” henkilöiden kehon kielestä ja verbaalisesta käytöksestä voi vetää vahvoja arvailuja, että heidän poliitinen ”väärin muistaminen” ja oma luottamusta herättävä ja ylläpitävä käytös on nyt heidän omalla ”tutkintapöydällä”. Miksi politiikka ei ole ”hanskassa”??,  vuosi on kaupunginjohtajan valinnasta ja kuntavaaleista kulunut. JOTAIN ON  ”OIKEALLA” TEHTÄVÄ…
Vastau 2.
Eli sanonta …Käyttäydy toisia kohtaan, ”niinkuin on sovittu”, kuin toivot toisten käyttäytyvä itseäsi kohtaan” täytyy näkyä myös teoissa, puheet on puheita. Meneekö sanonta perille R22:lle sen demari ”kohta” näkee… ja ”myöhemmin” kuulee.
Imatra demarit on oman keskustelun poliitisesta moraalista ja eettisyydestä nykyistä politiikan ilmatilaa kohtaan käynyt… . Sivistynyt käytös on nyt asioissa hallittava, ei lisää bentsiiniä ” Imatra politiikan liekkeihin”, meidän tulevaisuudesta on kyse…
Yli 40% kannatuksen Imatran SD on oma ”puolue”.
ISD ei ole tarvetta eikä sillä ole ”varaa” imatralaiseen populismiin.
Ei tarvetta väärin muistamiseen, eikä varaa luvattomaan toimintaan, puhumattakaan että lähtisi ”pettäjän tielle” äänestäjiään kohtaan.
Imatran SD, 19 valtuutettua, toteuttaa faktan, fiktion ja poliitisen flirtin ohjaamana lupaamaansa imatralaista sdp politiikkaa.
Imatra ja Maakunta, SDP kunnallisjärjestö, SDP valtuustoryhmä, Yleistä ja muut

4.5.2018 TÄSSÄ PALAUTEETTA ISD VAPPUJUHLASTA 2018.

TÄSSÄ MUUTAMA PALAUTE .. ISD IMATRAN SOSIALIDEMOKRAATIT ..VAPPUJUHLASTA 2018. UV:n (ke)3.5 kirjoituksesta ja Facebookin sivujen viesteinä muutama mukana…

Yleisesti. Yleisö ja ”liikkuvat äänestäjät” olivat tyytyväisiä Vappukuulemaansa säätilan koleudesta huolimatta. Kulkiessani yleisön seassa ja ollessani ”perinteellisen” osuuden jälkeen SDP teltalla kuulemassa ja keskustelemassa asiasta jos toisesta jäi soimaan kysymyksiä mm. tämä:

Mikä on Imatran tilanne E-K MAAKUNNASSA nyt ja parin vuoden päästä?

Pakko on nähdä näin: Lranta haluaa keskittää mahdollisimman paljon palveluja Lappeenrantaan välittämättä ympäristöstä enempää kuin ”laki” edellyttää on facta … ja tämä ”totuus ei pala edes tulessa”. Mikä on kenenkin imatralaisen 43 valtuutetun näkemys ja totuus tämän hetken Imatran poliitisesta tilanteesta on toinen juttu. Itse näen että nyt on mentävä itsenäisellä Imatralla ja vuonna 2025 on katsottava uudelleen onko E-K MAAKUNNASSA VIISAUS  ”riittävästi” KASVANUT näkemään yhtenäinen kaikkia (nykyisellä menolla 120000 as.) maakunnan asukkaita kunnioittava ja huomioiva E-KARJALAN TALOUSALUE. Vaiko vielä suurempi 400000as. talousalue..

Usein toistui kysymys miksi KOK ja VIRKAMIES vie Imatran politiikka ja MISSÄ ON KAUPUNGIN JOHTAJA ? Miksi demarin ääni ei näy ei kuulu? vaikka demareilla on suurin jäsenmäärä valtuustossa? Tähän on täytynyt antaa ”perusteellinen selvitys”,  joka toteaa tämä on Imatran demokratiaa ja SDP  valtuustoryhmä on vain 19 jäsentä. Tämän jälkeen ON TULLUT MONESTI HÄMMÄSTYS MIKSI (kok12,kesk3,sin3,vihr1,per3) G22 ryhmä, ”oikeisto Imatra”,  ”IMATRA PUOLUETTA”,  jota johtaa KOK 12 JÄSENTÄ… .. JOHON EI OLE VOINUT TODETA MUUTA KUIN ”SANOKAAS MUUTA”.

Yksi mielenkiintoinen hämmästys oli se, että muutama kysyjä halusi tietää kuinka moni IMATRAN KAUPUNGIN VIRKAMIES ASUU LAPPEENRANNASSA, en tiennyt tarkkaa luku joten arvioni oli 70%.

Kysyin vastakysymyksen, miksi kysyt tätä? …johon kysyjä vastasi: MIKSI LAPPEENRANNSSA ASUVA VIRKAMIES TEKISI ”suurella motivaatiolla” työtä Imatran tulevaisuuden eteen, mieti sitä?

No sitä minä mietin, VASTAAMALLA:  elämme aikaa jossa virkahenkilön hyvän työn lopputulos tulee ammattitaidolla. Hyvä työ on tehtävä tunteella, viisaudella ja kuulemalla edustuksellista demokratiaa eikä siihen asuinpaikkana saa vaikuttaa. AINA TYÖSUHTEET ON PURETTAVISSA RIITÄVILLÄ PERUSTEILLA.

Vapun sanoma Imatra sdp:n kohdalla oli totuuden mukainen. Haluttiin juhlia sitä, että Imatran sdp on yhtenäinen. Haluttiin juhlia myös sitä että sdp:n kannatus on valtakunnan tasolla noussut askel askeleelta.

Takaisinkytkentä Vappujuhlasta ja kilpailevilta puolueilta oli vähintään hyvä, no ainut negatiivinen reaktio tuli KOK:lta. Tässä muutama Facebook viesti sensuroimattomana:

Yksi KOK viesti: ”Eipä viitsinyt Veikko Hämäläinen vaalien jälkeen edes soittaa ja kysyä halutaanko tehdä yhteistyötä! Demareilla oli isoimpana puolueena kaikki valta aloittaa neuvottelut ja ottaa koko porukka mukaan. Nyt sitte itketään, että ei tehdä yhteistyötä vaikka sitä pienissä kunnissa tehdään jatkuvasti yli puoluerajojen. Lisäksi Ilkka Nokelainenainen istuu kaikissa tärkeissä pöydissä ja tietää kokoajan missä mennään! Hänen kautta demarit saavat vaikuttaa koko ajan Imatralla tehtäviin päätöksiin”

Vastaus: tarinoita riittää… eikä naapurin ”viitsimisen” taakse kannata peittää omaa poliitisen vallan ambitioita. ”väärin muistaminen” tuntuu olevan krooninen käytös ”muutamilla henkilöillä” tuossa G22 (kok12,kesk3,sin3,vihr1,per3) joukossa johon kohdistuu KAKSI FACTAA:

1. KOK12:n ”TAHTO” on ohjata G22:sta niin kuin HALUAA ja niin kauan kunnes TOISIN  tapahtuu.

2. G22:n  OIKEISTO ”VALLALLA” on tarkoitus ”ajaa Imatraa” vuoteen 2021 …kävi Imatralle kuin kävi. FACTA: K-hallituksessa (oikeisto)6-5(sdp) ja valtuustossa (oikea)22-21(vasen) tämä on KOK:n TAHTO katsomatta kummemmin Imatralaisten tulevaisuuteen …… kyllä sen sitten ”joku” hoitaa…

Toinen KOK viesti: Onkohan kukaan nähnyt kinder munaa, mikä on tyhjä sisältä🥚.Munalla on aina sisältö😂😂😂.

Vastaus: Kyllä niitä KOKkien kertoman mukaan aina silloin tällöin löytyy... riippuen millainen ”KOKki pannu” on käytössä ja millainen ”pannukakku” on KOKilla tekeillä.

Kolmas KOK viesti: Voi hitto mitä teeskentelyä, aina kuitenkin löytyy heitä ketkä Tikuun ja Takuun uskoo!

Vastaus: … Joo aina on Tikuja ja Takuja olemassa, joillakin niitä on jopa ”tusinaa” eli 12..

Imatra ja Maakunta, SDP kunnallisjärjestö, SDP valtuustoryhmä, Yleistä ja muut

1.5.2018 Imatran ISD vappujuhla ”oli onnistunut”

Imatran ISD vappujuhla ”oli onnistunut”

Pääpuhujana E Heinäluoma, juontajana Niina M, Tervehdyssanat Veikko H, Tulevaisuudes sana Ilkka N. Puhe veteraaneille Antero L… (Paikallisten puhujien tekstit on  luettavissa Imatra demarit sivuilta,,,) 

Yleisöä oli runsaasti koleasta säästä huolimatta. Marssi oli onnistunut ja KUNNALLISJÄRJESTÖN PUHEENJOHTAJA MARSSI VIIMEISEN KERRAN ENSIMMÄISENÄ, SDP IMATRAN KUNNALLISJÄRJESTÖN LOPETUSKOKOUS ON 16.5.2018..

Vappujuhlassa oli mukana, toisinajattelijoita, kilpailijoita, liikkuvia äänestäjiä ja runsaasti omia kannattajia jne…

 

 

Tässä  Vappujuhlan 1.5.2018..tervehdyssanat. Kunnallisjärjestön puhj. Veikko Hämäläinen

Arvoisat sosialidemokraati, hyvä juhlayleisö

Elämme Imatran seitsemättäkymmenettä juhlavuotta. Vuotta jossa rakennetaan Imatran tulevaisuutta uusilla toimintatavoilla niin hyvinvoinnissa, kuin elivoinnissa.

Vuonna 2018 juhlimme myös muutosta Imatralaisessa sosialidemokratiassa.

Kolmen yhdistyksen muodostama kunnallisjärjestö on muuttunut yhdeksi Imatran sosialidemokraatit jäsenjärjestöksi.

Hyvät kuulijat

Nykyisessä kansainvälisessä maailmassa on erityisen tärkeää kuunnella ympäristöä, ymmärtää kuulemaansa,osata lukea muutoksia ja kehittyä muutoksen mukana.

Ajan saatossa kunnallisjärjestön poliittinen rooli on seurannut kulloistakin aikaa sekä toimimisen tarvetta. Järjestö on ollut tärkeä elin yhteisiä päätöksiä rakennettaessa. Se on ollut se politiikan PUU joka on pyrkinyt karsimaan järjestöjen toiminnasta elottomat ”alaoksat” pyrkien samalla kasvattamaan uutta ja elinvoimaista yhtenäisyyden LATVAA, LATVAA jossa toimintaa on aina ohjannut arvot, ARVOT johon on kuulunut voimakkaana sanomana toisen ihmisen kunnioittaminen, tasa-arvoisuus ja vastuu yhteisistä päätöksistä ja nämä arvot ovat edelleen viisaan ja menestyvän järjestötoiminnan perusta.

Nyt toimintansa lopettava kunnallisjärjestö ansaitsee suuren kunnian ja kiitoksen menneestä, onnittelen samalla kolmen järjestön onnistuneita yhteen hiileen puhaltamisen päätöksiä ja yhteisen järjestötoiminnan käynnistymistä..

Minulla on kunnia tänään ja tässä saada lausua kunnallisjärjestön viimeiset sanat ja toivottaa menestystä uudelle ja yhtenäiselle Imatran sosiaalidemokraatit ry:lle.

Historia täytyy tuntea, mutta siinä ei voi elää….. ja nyt nämä viimeisenkin pessimistin sanat ” ennen pohjois- ja etelä korea yhtyvät kuin kolme Imatran ”demari järjestöä” ……… nyt nämä sanat ovat historiaa..

Hyvät ystävyyttä, hyvät kaverit ja toverit.. TERVETULOA VIETTÄMÄÄN IMATRAN ILOISTA VAPPUJUHLAA VUONNA 2018…

Imatra ja Maakunta, k-hallituksen "tunti", SDP valtuustoryhmä, Valtuustot ja lautakunnat, Yleistä ja muut

18.12.2017 VEIKON ”TOTUUS” SVOP, (Sijoitettu Vappaa Oma Pääoma) PÄÄTÖKSESTÄ.

18.12.2017 VEIKON ”TOTUUS” SVOP, (Sijoitettu Vappaa Oma Pääoma) PÄÄTÖKSESTÄ.

HUOM… SVOP (Y,ymilj.€) päätös on ns. konserniohjauksen ”käsky”, (kaupunginhallituksen ”käsky”) tyttärelle ja toiminnan toteutuksen  (Y,ymilj.€) rahoitusesitys valtuustolle 

YKSI CASE”  …. SVOPpi (Y,ymilj.€) 

### Konserniohjauksen SVOP päätös on hyväksytty valtuuston kokouksessa eli ko. SVOP (Y,ymilj.€)on olemassa.
– mutta VALITUS ko. päätöksen menettelytavastava ”leijuu ilmassa”. Eli tekeekö ”JOKU” menettelytapa VALITUKSEN 28.12.2017 mennessä.

 

JOHTOPÄÄTÖS 1A, 1B
A) EI VALITUSTA, SVOP siirtyy TYTÄR Oy:lle ja elämä jatkuu… TYTÄR Oy:n kohdalta niinkuin on suunniteltu ja omistajaohjaus toimii jne…

B) VALITUS, ”JOKU” tekee valituksen määräaikaan mennessä
– SVOP raha ei siirry TYTÄR Oy:lle.
– TYTÄR Oy joutuu ottamaan X,x milj€ lainan oman suunnitelmallisen toiminnan jatkamiseen
– laina hinta on ööööö€.

 

JOHTOPÄÄTÖS 1B ja ”lopputulos”
Kun ko. VALITUS on käsitelty hallinto-oikeudessa
– arvio noin vuosi, tulee päätös ”johon ei löydy syylistä”
nyt konsernihallitus esittää UUDEN SVOP:n = Y,ymilj.€+ ööööö€”
– ja nyt ASIAN KÄSITTELYJÄRJESTYS VALTUUSTOSSA ON VARMASTI OIKEA jne. elämän jatkuu……  
FACTA 1,  eihän kaupunki omaa 100% omistamaa TYTÄR Oy voi laske konkurssiin ja X,x milj€ lainan antaja ”voittaa” ja KUNNALLISVERONMAKSAJA ”häviää” EUROJA.

FACTA 2.
VALITUKSEEN OSALISTUMINEN, VALITUKSEN TEKEMINEN..
TYTÄR Oy hallituksen jäsenenä en hyväksy valitusta, ”en osallistu valitukseen”.
Lyhyesti sanottuna: Istun TYTÄR Oy hallituksessa ja noudattavat ”osakeyhtiö lakia” henkilökohtaisella omaisuudella ”hyvän hallitustavan vastaisista päätöksiä en tee. Jos joku ei ymmärrä mitä tämä tarkoittaa niin kannatta tutustua Osakeyhtilakiin.

 

JOHTOPÄÄTÖS 2
Kuka tässä SVOP asiassa voitta kuka häviää?
– kannattaako tehdä ko. valitus ”joukkueen eli puolueen nimissä”?
– henkilökohtainen (valtuustoryhmän PJ:n ja TYTÄR Oy hallituksen jäsenenä)  kanta on selvä.
### Valitusta ei tehdä ”SDP joukkueen nimissä”. Tekeekö joku yksityisenä valtuutettuna  ”ei riittävästi tietoa ko. päätöksen tekemistä varten” menettelytapavalitusta, on täysin mahdollista jäi avoimeksi ?

Lopputulos VALITUSTA EI TEHTY … oli ymmärrettävä ja tulevaa asioiden esittelytapaa ohjaava tulos…

 

JOHTOPÄÄTÖS x
MIKÄ ON ”OIKEANSIIVEN PAIKALLISMEDIAN” ANTAMA ”OTSIKKO” SVOP:sta …. JOS VALITUS OLISI TEHTY… VOI VAIN ARVATA……
Olisiko TÄMÄ: ”Ruuhkautuneista rahoituspäätöksistä aiheutunut menettelytapavirhe valtuustokokouksessa aiheutti TYTÄR Oy:lle ylimääräisiä lisäkustannuksia”.
Vaiko TÄMÄ: ”SDP:n valituspäätös SVOP:sta aiheutti ”50000€” lisätappiot Imatran TYTÄR  Oy:lle”.

 

JOHTOPÄÄTÖS y
KUKA VOITTAA KUKA HÄVIÄÄ?
– KUKAAN EI HÄVIÄ JA SDP VOITTAA.. ”SDP veti valituksen pois muistuttaen G22:sta että konsernihallituksen on toimittava kunnallislain edellyttämällä tavalla … tuodessaan ”esityksiä” valtuustolle jne…

HUOM 1.
SDP:llä kun ei ole ”positiivistä suhdetta” paikallisen lehden sivuilla, niin keskusteluja sekä mielipiteitä arvioidaan vähemmän positiivisesti. Henk.kohtaisesti en halua tämän uutisen (SDP:n valituspäätös SVOP:sta aiheutti ”50000€” lisätappiot Imatran TYTÄR Oy:lle) antavan aihetta kääntyä SDP vastaan, omilla ”ajattelettomilla” asioilla tai ”harkitsemattomilla” kannanotoilla ..

HUOM 2.
…. G22 ”NEUVOMINEN” SDP:tä kaupunginhallituksen ”6-5” voimasuhteella on tulevaisuuteen katsottaessa tarpeetonta. SDP toimii etiika-, moraali-, ja lait huomioiden eikä voi hyväksy mitään tasa-arvotonta ja ”ylimielistä” asioiden ”esittelytoimintaa” ei valtuustossa, ei lautakunnissa eikä hallituksessa, ei nyt eikä jatkossa…

Scroll to Top