Yritykset ja teollisuus

Imatra ja Maakunta, Talous ja turvallisuus, Yleistä ja muut, Yritykset ja teollisuus

16-17.11.2017 to. ja pe.koulutus hallitustyöskentelyyn..osio 3…

16-17.11.2017 to. ja pe.koulutus hallitustyöskentelyyn..osio 3…
Paikkana Kuntatalo ja Helsinki..
FCG OLI KOULUTTAJANA.
Edeliset koulutukset yksi päivä Imatralla, 2 päivää Helsingissä.
Nyt 2 päivää, kaksi ja puoli teemaa.

– ”puoli” oli vanhan kertausta, eli niiden lakiin perustuvien asioiden toistoa jotka on KUNNALLISEN HALLITUSTYÖSKENTELIJÄN OSATTAVA. ELI ON PAKKO SISÄISTÄÄ KUNTALAKI JA OSAKEYHTIÖLAKI SEKÄ JULKISUUSLAKI..
1 päivä TEEMA ”Kaupunki ja kaupunkikonserni”.
Hallituksen vastuu talouden valvonnassa. Keskeiset talouden tunnusluvut. Mihin tulee kiinnittä huomio niin budjetissa kuin tilinpäätöksessä. Päivän lopussa kuinka kuntayhtiöt tulee rahoittaa…

2 päivä TEEMA oli verotuksen ja tilintarkastukseen hallinta…
Ehkä tämä koulutuksenalue on se ”kivi” joka on hiertänyt hiljaisuuden hallituksen kokouksiin. Taseen käyttö ”työkaluna” yhtiön dynaamisessa toiminnassa, jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä, kassavirta ja rahoitus laskenta ovat niitä jotka TULEE OSATA ”LUKEA” YHTIÖSTÄ. ”VEROTUS-, TILINTARKASTUS-, OMAISUU JA TASE HALLUSSA” oli tämä koulutuksen tarkoitus..
Lopussa oli riskien hallinta. Riskit ovat yksityisellä sektorilla selkeästi paremmin tiedostettuja kuin julkisella. Yksityisellä riskin lauettua vakuudet realisoituu, mutta julkisella tilannne korjataan ”kuntalaisten” pussista eli KUNNALLISVEROA HIENOSÄÄTÄMÄLLÄ.

Lopussa sertifikaatit 5 päivän eli n. 35 tunnin ja 5 etätehtävätunnin päätteeksi. Pidän tälläistä koulutusta välttämättömänä kun istutaa kaupunkiyhtiöiden hallituksissa..

Imatra ja Maakunta, Rakentaminen ja Imatra, Yleistä ja muut, Yritykset ja teollisuus

13.11.2017 ma. Klo 12.00 alkoi…VALTUUSTOA…koko päivä aina klo 19.30

13.11.2017 ma. Klo 12.00 Valtuustoryhmien pj. kokous.
Listan mukaan. Ei kommentteja varsinaisesta listasta.

Itse mietiskely SVOP 1700k€ esityksestä ja tästä tehty päätös, näin on konsernista eli kaupungin hallituksesta ohjeistettu. Tiedän mitä tämä SVOP pitää sisällään, mutta osakeyhtiölaki ja osakeyhtiön hallitusjäsenyys ei anna mahdollisuuksia laajempaan keskusteluun.
ELI JOS SVOP:n 20 KOHDETTA VARUSTETAAN ”HINTALAPULLA” JA PYYDETÄÄN MYÖHENNIN TARJOKUSET tiedetään ettei kilpailulainsäädännön mukaan pelataa. ANNETAAN ETUKÄTEEN JULKISUUTEEN PALJONKO OLLAAN VALMIITA MAKSAMAAN, jolloin tarjoukset tulee tämän mukaan.

13.11. 2017 ma Klo 16.00-17.15 SD- Valtuustoryhmän kokous.
Kokous oli jatkoa torstain kokoukselle. Lyhyt kertaus torstain päätöksille ja sitten valtuustokokouksen lista läpi. Listan jälkeen keskustelu EKSOTE-IMATRA palvelusopimuksen sisällöstä

13.11.2017 ma Klo 17.30 – 18.16 Varsinainen valtuuston kokous
Pykäliä kaikkiaan 1-9, josta VEROT ja SVOP rahaston käyttö olivat poliitisen teatterin aiheita.

VEROT:
Talousarvio vuodelle 2018, talousarvion toinen käsittely. Veroasiat oli sellainen joka ei nyt mielipiteitä kirvoittanut kaikki oli verotuloihin tyytyväisiä ja hyvä näin..

– Kiinteistöveroon Imatralla ei muutoksia. Kiinteistövero on sellainen ”vero” joka herättää keskustelua no. sen kohdistuessa vanhuksiin ja pienellä eläkkeellä elävin henkilöihin jotka elävät suuressa omakotitalossa joka ei mene kaupaksi..

– Tulovero on varmin tulonlähde kaupungille. Vero% on ollut jo 2015, 2016, 2017, 2018 sama 20%. Sain nuhteita, jopa ”keltasen kortin” ryhmältä kun äänestin 2013 0,5% korotuksen puolesta. Ryhmä päätöksen ollessa 1%. Kyllä veron maksamisesta olisi tehtävä ”iloinen asia”. ILOINEN HYVINVOINTI TEHDÄÄN MAKSAMALLA KOHTUULLISTA KUNNALLISVEROA JA HYMYSSÄ SUIN. Varakkaiden henkilöiden saaminen Imatran kaupungin asukkaiksi ei ”konservatiivisella nykypolitiikalle” onnistu ei edes lähitulevaisuudessa..

Yhteisövero on verotusmuoto JOTA IMATRAN KAUPUNGIN TULISI PYSTYÄ KASVATTAMAAN UUSILLA IDEOILLA JA AJATUKSILLA kuinka saadaan työnantajia Imatralle. Itsensä yksityisyrittäjänä ”pakkoyrittäjiä”, niitä tulee luonnostaan, kun ei ole yrityksiä jotka luovat työpaikkoja. Globaaleja supershell yrityksiä IMATRA TARVITSEE.

SVOP:
”Sijoittaa Vapaata Omaa Pääomaa” yhtiöön, joka tekee sitä mitä konserniohjaus edellyttää on välttämättömyys silloin kun sitä ”rahaa yhtiöllä ei ole” ja halutaan yhtiön toimivan. Omistaja ohjauksen on tuotava ”rahaa yhtiöön” JOTTA TAVOITTEET SAAVUTETAAN.
LÄTKÄJOUKKUE JOKERIT ON HYVÄ ESIMERKKI 10milj€ TAPPIOTA JOKA VUOSI ”TAVOITTEEN VUOKSI”. Tässä SVOP (Sijoittaa Vapaata Omaa Pääomaa) raha tulee globaaleilta suuryrityksillä.

SE ETTÄ SVOPpaaminen ja tästä informointi tehdään Suomen julkisuuslaki ja osakeyhtiön laki huomioiden ”luottamuksellisesti” ja oikein on HYVÄÄ KONSERNIOHJAUSTA. Eri maissa on erilainen julkisuuslaki joka tuo haasteita asiasta tiedottamiselle ja päätöksen tekemiselle.

Konserniohjauksen päätöksissä, jossa on luvattu ”jotaki” jota ei ”ole” esityslistalla ja viime tipassa kerrotaan … ”näytä se päättäjille” lähettämällä viesti, jossa kerrotaan asian olevan SALAISTA mutta tämän voi kertoa jne… ei ole hyvän konserniohjauksen mukaista mm. esittelijän oikeusturva, päätöksentekijöiden oikeus luotettavaan tietoon, julkisuuslaki, Oy laki ja kuntalaki huomioiden.

Tietysti teatteri kuuluu tähän. Hyvät lähtökohdat hyvälle esitykselle tulee aiheesta ja aiheen ”aineista”. Tässä esityksessä ”aineena” oli huono ”liite info”. Kässäri ja koreografia luodaan valtuustoryhmän kokouksessa ja koko ryhmän tulee tietysti osallistua esityksen toteutukseen… TÄMÄ ON POLIITISTA TEATTERIA.

Äänestystulos G22 ryhmä voitti äänestyksen ”pöydälle panosta” luvuin 22 ja 21… tämä oli toinen esitys ja nyt aiheena oli SVOP… Edellisessä oli aiheena ”maapohjat vuokran hinta”. Tuetaanko yrittäjiä eriarvoisesti…

Kuinka nämä äänestykset jatkossa jatkuu … varmasti niin kauan kun niiden täytyy jatkua…

Imatra ja Maakunta, Palvelu ja matkailu, Rakentaminen ja Imatra, Sivistys ja koulutus, Työ ja hyvinvointi, Yleistä ja muut, Yritykset ja teollisuus

14.9.2017 YH-rakennuttajat eka kokoukset.. 1 ja 2…

14.9.2017 YH-rakennuttajat ”eka kokoukset”
Alkoi klo 08.30…
Veikolla meno, kokouksessa klo 09.20 lähtien, toinen kokous perää Kaikki kutsutut paikalla. Paljon on kysymysmerkkejä ”ilmassa” nyt ja tulevasta, hyvä kokous…

Sain viestin muutama päivä sitten ”ei ole hyvän hallitustavan mukaista” kertoa hallituksen kokouksista oman muistion muodossa..julkisesti. Joten blogissani en niistä kerrota, ”jos laki ei muutu”.

”OY LAKI” lyhyest..,
KOKOUKSET EIVÄT OLE JULKISIA OSAKEYHTIÖLAIN MUKAAN VAIKKAKIN YHTIÖ ON 100% KAUPUNGIN OMISTUKSESSA. Lähinnä on kyseesä kahden lain kuntalaki- ja osakeyhtiölain eroista ja jyrkästä rikoslain tulkinnasta. Miksi on näin kun on kyse julkinen kuntalaisten verorahoilla pidettävistä yhtiöistä, sopii kysyä.

Kun kunnat osakeyhtiöittää toimintojaan se vie julkista tietoa piiloon kansalaisilta.
Väärinkäytösepäilyt ovat saaneet edunvalvojat tukemaan avoimuuden lisäämistä kunnan osakeyhtiöissä.
Suomessa julkisuuslaki ei koske osakeyhtiöitä, mutta muissa pohjoismaissa avoimuus on laajempaa ja on ymmärretty mahdollisuutena.
– Esimerkiksi Ruotsissa julkisuuslaki koskee yhtiötä, mikäli siinä kunnan omistus on yli 50 prosenttia.

Miksi Suomi ei ole seurannut Ruotsin mallia?
– Avoimuus- ja demokratia-asiat nähdään usein ylimääräisenä painolastina, vaikka ne ovat koko yhteiskunnan perusta. Tämä on myös taloudellinen kysymys. Niukkuuden aikoina olisi tärkeää, että meillä olisi mahdollisimman avoimet rakenteet, jotka estäisivät mahdollisia väärinkäytöksiä.
– Jotta saisimme osakeyhtiömaailmaa läpinäkyvämmäksi, se edellyttäisi lainsäädännön tarkistusta.
– Valtuutettu ei tiedä onko toimittu omistajan parhaaksi.
– Täytyykö asian varmistamiseksi pyytäneet ”poliisin” apua.

Valtuustoaloitteen yhtiöitä koskevan avoimuuden lisäämisestä olisi paikallaan.
Aloitteen ajatuksena olisi, että esimerkiksi yhtiöiden esityslistat ja pöytäkirjat olisivat soveltuvin osin julkisia koska yrityssalaisuus tarkoittaa liike- tai ammattisalaisuutta tai muuta vastaavaa elinkeinotoimintaa koskevaa, salassa pidettävää tietoa. Rikosoikeudellisen vastuun edellytyksenä on, että tiedon ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa joko elinkeinonharjoittajalle tai toiselle elinkeinoharjoittajalle, joka on uskonut kyseisen tiedon hänelle muu on ei salaista…

RUOTSI ON FIKSU MAA JA ON PYSTYNYT SÄÄTÄMÄÄN JULKISIA OSAKEYHTIÖITÄ KOSKEVAN OSAKEYHTIÖLAIN JOKA KOSKEE JULKISHALLINNON 100% OMISTAMIA YHTIÖITÄ…NÄIDEN YHTIÖIDEN TOIMINNOISTA JA PÄÄTÖKSISTÄ ON VEROMAKSAJALLA ELI YHTIÖN OMISTAJALLA OIKEUS SAADA TIETOA.

EN TUNNE ASIAA PAREMMIN MUTTA ”KUUNELLAAN”

Imatra ja Maakunta, Rakentaminen ja Imatra, Talous ja turvallisuus, Työ ja hyvinvointi, Yleistä ja muut, Yritykset ja teollisuus

7.9.2017 ”Kunnallinen osakeyhtiö lainsäädännön ristiaallokossa” –koulutuspäivään.

7.9.2017 ”Kunnallinen osakeyhtiö lainsäädännön ristiaallokossa” –koulutuspäivään. Klo 08-17..
Lyhyesti:
Hyvää .. tulevaisuuden koulutusta MENESTYVIÄ KUNTIA VARTEN ja koulutuksen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, sivistyksen kun kunnan talouden ELI KUNTAYHTIÖIDEN ja KUNNAN hyvän ”hallinnan” edistäminen.
Kannata tälläistä koulutusta.

Pitempi ajatus:
Yhteiskunta on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana useamman asian johdosta. Yhtenä muutoksen kohteena on ollut talouselämän elimet ja näiden organisaatiot.
Suomen kohdalla muutokset pakotti tekemään globalisaatio ja ”pakkohuomio” että suomalaiset tuotteet eivät hinta- / laatu tarkastelussa pärjää kilpailijoille. Tuotteen valmistamisen kustannusrakenne on liian ”kallis” vertailussa kilpailijoihin nähden ja tällöin viennin vetämättömyys heijastui yhteiskunnan ja julkisen sektorin ”hengissäpysymiseen” muutamia ”ihmettelyn vuosia” myöhemmin.
Kunnat tulivat taloudellisiin ongelmiin mm. tehottomuuden johdosta jolloin uusia hallintomalleja oli lähdettävä hakemaan ja toteuttamaan.
Kaupunki ja kaupunkikonsernit tuli mukaan mm. osakeyhtiöiden, joko 100% tai osa omistuksen, muodossa.

”Oy laki ja kuntalaki” on tämän koulutuksen CORE..

Nyt on tullut kaksi lainsäädäntöä kuntalaki ja osakeyhtiölaki kaupunkikonsernin hallintoa ohjaamaan, unohtamatta kuntien omia hallintosäännöksiä. Markkinatalous on osoittanut että kunnan menestymisen edellytys on tehostaa toimintaa ja yhtiöittäminen on yksi toiminnan tehostamisen muoto joka on todettu toimivaksi. Kunnat ”yhtiöittävät” toimintoja joko yhdessä tai yksinään on FAKTA. Yksityisellä sektorilla yhtiöittäminen ”osakeyhtiöt” tuottajana on pyörinyt jo vuosikymmeniä..

OMA AJATUKSENI ”OSAKEYHTIÖTOIMINNASTA” JA TÄHÄN LIITTYVÄSTÄ OSAAMISESTA.
TÄMÄ KOULUTUS ON STARTTI…. OSAAMISEN KEHITTÄMISELLE.
On hiukan helpompi arvioida ”tätä” koulutusta kun on omasta takaa HHJ (hyvän hallituksen johtaminen) tutkinto.
LYHYESTI:
– Osakeyhtiö laki koskee kaikkia osakeyhtiöitä ja sen mukaan on mentävä.
– Hyvin menestyvä osakeyhtiö edellyttää osaavan ja asiansa tuntevan ”osakeyhtiön hallituksen”.
– On vaikea kuvitella sellaisen yhtiön menestyvän jonka ”hallitusta” ei ole koulutettu ammattimaiseen hallitustyöskentelyn.
– On vaikea kuvitella sellaisen yhtiön menestyvän jossa ”hallituksen jäsenet” eivät tunne edustavansa yhtiön liiketoimintaa tai toimialaa riittävän hyvin.

AIKA JOSSA HALLITUKSEEN ASETETTIIN POLIITISIA HENKILÖITÄ PELKKIEN ”ÄÄNIMÄÄRIEN” PERUSTEELLA ON ELETTY. KAUPUNGIN MENESTYMISEN EDELLYTYS ON, ETTÄ HALLITUKSEN JÄSENET KOULUTETAAN AMMATTIMAISEEN HALLITUSTYÖSKENTELYYN.
TÄMÄ KOULUTUS ON OPPIMISEN JA OSAAMISEN MAHDOLLISUUS, TOIVOTTAVASTI TÄMÄ KOULUTUS TUO HALLITUSTYÖSKENTELYYN ”ILOA JA YMMÄRRYSTÄ”

Imatra ja Maakunta, Yleistä ja muut, Yritykset ja teollisuus

31.8-1.9.2017 Itä- ja pohjoinen, maakuntien ”huippu”kokous.

31.8-1.9.2017 Itä- ja pohjoinen, maakuntien huippukokous Mikkelissä.
Kakspäiväinen kokous, jossa on edustettuna oli yli puolet Suomen maakunnista. Kokous keskustelee ja informoi maakuntia, missä ollaan ja mihin tulisi mennä maakuntien kehityksessä ja menestyksessä niin Suomen kuin EU suhteen. (Länsi ja Etelä-Suomen kokoukseen jää Vaasa-Jyväskylän-Kotka rajan länsipuoli jne..)

Kokoukseen kutsutaan, halutaan maakuntien virka-ja poliittisesti valittujen toimielimien edustajat. Veikkoh oli E-K liiton tarkastuslautakunnan jäsenenä ko. tilaisuudessa.

31.8.2017 kokouspäivä, aamulla startti ja illalla loppu.
EKA päivän teemoina alustuksina oli:
– maakunta-ja sote uudistustilanne

Ei mitään järisyttävää, ”päivitystä” olemassa oleviin tietoihin, mutta kyllä huoli on että 11 vuotta ”SOTEA” ON TEHTY ja milloin se tulee valmiiksi kun jatko- ja lisäajat sekä perustuslaki tarvitaan jatkuvasti. Mielestäni yksi rohkea kannanotto tuli esille … ENSIN MAAKUNTA JA ”VEROTUS” RATKAISUT MALIIN JA SITTEN VASTA SOTE …

UUDET MAAKUNNAT JA TYÖMARKKINAJÄRJESTELMÄN MUUTOKSET
KT:n (maakuntaliittojen työnantajien neuvotteluelin) esittäytyminen.
Tämä KT rooli oli suuruudessaan ja laajuudessaan minulle hiukan yllätys. Vastapuolen, ammattiliittojen ja näiden neuvottelujärjestöjen elimet ovat edustettuna huomenna. Koskee 200000 terveydenalan ja 30000 muuta maakuntaorganisaation henkilöä. Eli 230000 henkilöön mahtuu monta ammattijärjestöä joilla on yksi ”KT” työnantajajärjestö.

MAAKUNTASTRATEGIA UUDESSA MAAKUNNASSA.
Etelä Savon maakunnan esittäytyminen. Heillä neljä strategiaa metsätalous, matkailu, lähiravinto, pk yrittäjyys eli omilla vahvuuksilla edetään.. TÄSSÄ PYYDETTIIN RUNSAASTI PUHEENVUOROJA, lähinnä matkailun ja metsätalouden kehittämiseksi. ITSE PUHEENVUOROSSANI TOIN ESILLE LENTOKENTÄN MERKITYKSEN SAIMAAN MATKAILULLE.
1. OMA LENTOKENTTÄ TÄYTYY OLLA KIIREELLISTÄ ELÄMYSMATKAILIJAA VARTEN. ESIMERKIT ON LAPIN MATKAILUSTA.
2. SAMOIN MAAKUNNASSA ON OLTAVA ELÄMYSTAPAHTUMIA JÄRJESTÄVIÄ PK YRITYKSIÄ RIITTÄVÄSTI. ”ELÄMYKSIÄ” JOTKA TÄYTYY NÄHDÄ JA KOKEA PUHTAASSA JA HILJAISESSA ”SAIMAAN MAAKUNNASSA” JA TÄMÄ ON NÄHTÄVÄ YHDESSÄ ja MENESTYMISEN FUNKTIONA.

Logistiikka, jatkojalostus ja tekemisen laatu on yhdessä menestymisen mahdollisuus niin matkailussa, ruuan tuotannossa kuin metsätaloudessa on ymmärrettävä suurena kokonaisuutena.

Päivän lopuksi oli MIKKELIKIERROS JA ”RUOAKULTTUURI” PÄIVÄLLINEN. Yllätys oli että ”KÄVELEVÄ MANNERHEIMI” on ainut kävelypatsas Mannerheiista. ”MAUKAS PÄIVÄLLINEN” joka oli valmistettu lähituottajien raaka-aineista oli ”makumuistiin” jäävä yllätys…

1.9.2017 toinen kokouspäivä.
– TARKASTUSLAUTAKUNTIEN TAPAAMINEN.
Tarkastuslautakunnan tehtävä uudistettujen lakien ja hallintosääntöjen melskeessä niin kunnissakin maakunnissa.
VEIKON YHTEENETO:
TARKASTUSLAUTAKUNTIEN MERKITYS MAAKUNTIEN KEHITYKSESSÄ KASVAA VUOSI VUODELTA. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ”TIEDON JA TAIDON” TASOLLA ON SUORA MERKITYS MAAKUNNAN STRATEGIAN TOTEUTUKSELLE. OIKEA, KAIKKI NÄKEVÄ JA KOKEVA ”TARKASTUSLAUTAKUNNAN RAPORTTI” esim. STRATEGIAN TOTEUTUMISESTA MAAKUNNASSA ON YHTEISEN MENESTYNISEN EDELLYTYS…

– MAAKUNNAN HENKILÖSTÖ… MUUTOKSEN MELSKEESSÄ
Uudet johtamisen mallit. Osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpito. Amattijärjestöt ja maakuntauudistus.
VEIKON YTEENETO:
HENKILÖKOHTAISESTI TIEDOLISESTI EI MITÄÄN UUTTA. ”PATRUUNAJOHTAMISEN” AIKA LOPPUI JO 1900 luvulle. Hajautettu tiedon ja taidon koordinointijohtajuus ja hyvä työtyytyväisyys riittävällä ammattitaidollaan on tulevaisuuden niin kunnan kuin maakunnan menestymisen edellytys.

– ITÄ JA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN YHTEISTEN KANNANOTTOJEN JULISTAMINEN.
Tämä on maakuntajohtajien ja ”maakuntavääpelien” yhteiskannanotto valtiovallalle ”MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON JOTTA SYRJÄSEUDUN MAAKUNNAT MENESTYVÄT MYÖS 2020 SUOMI OY:SSÄ”
VEIKKO EI OLLUT KUUNTELEMASSA ”JULISTUSTA” MUTTA SE TULEE OSALLISTUJILLE POSTISSA..

YHTEISTYÖKYKYISISTÄ KUNNISTA RAKENTUU MAAKUNNAT JA YHTEISTYÖKYKYISISTÄ MAAKUNNISTA RAKENTUU SUOMI… TÄTÄ SUOMI ON TEHNYT ”loppusuoraa vaille” 100 VUOTTA. PYSTYYKÖ SUOMI TÄHÄN SEURAAVAT 100 VUOTTA.
”VAIN SE MAA JOKA ITSE PYSTYY HUOLEHTIMAAN ITSESTÄÄN VOI LUOTTAMUKSELLA KATSOA KOHTI TULEVAISUUTTA” ON FAKTA.

Scroll to Top