Imatra ja Maakunta

Imatra ja Maakunta, Sivistys ja koulutus, Yleistä ja muut

Maakunnan, yrityksien, E-K koulutuskuntayhtymän on tehtävä yhdessä ”ammattien” tulevaisuutta.

Maakunnan, yritysmaailman, E-K koulutuskuntayhtymän on tehtävä yhdessä eri ammattien ja niiden kehityksen tulevaisuutta.

Elävän ja kehittyvän maakunnan perustana on aktiivinen ja osaava  ammattitaito niin työnantajilla kun työntekijöillä. Nyt elämme uudessa ajassa, uudessa normaalissa, jossa 1900 luvun kansallinen metsä- ja terästeollisuus on kasvanut kansainväliseksi toimijaksi joka pysyy Kaakkois Suomessa mikäli taloudelliset ja toiminnalliset edellytyksen menestykselle jatkuu. Tämän osoitti mm. ”suomalainen metsänomistaja” Metsä Groupin päätöksellä Pohjois-Suomelle ja Kemin kaupungille.

Yhtenä tärkeänä ”ankkurina” maakunnassa pysymiselle on ammatillinen koulutus. Tämä ”aineettoman pääoman”,  arvostetun osaamisen jatkuva ylläpito ja uuden luominen niin tekniikan- kun palvelun sektoreilla on ehdoton edellytys työnantajien olemassaololle ja uusien yritysten tulemiselle maakuntaan.

Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa osaavia ja motivoituneita ammattilaisia maakunnan elinkeinoelämän palvelukseen sillä strategialla jolla kunnat omistajina, näkevät omilla päätöksillään parhaaksi. Päättäjien näkemys maakunnan talouselämän menestykseen ja kestävään kehitykseen on oltava yhtenevä niin, kuntien, yrityksien kuin ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. On koulutettava niin määrällisesti, mutta ennen kaikkea laadullisesti ammattihenkilöitä, jo olevien ja kuntiin tulevien työnantajien näkemykset ja vaatimukset huomioiden.

Etelä-Karjalan dimensiot ja yritysrakenne on ollut aina haasteellinen ammatilliselle koulutukselle. Ammatillisen koulutuksen tulee jakautua myös jatkossakin opiskelijapaikkojen suhteen Lappeenrannan talousalue 60% ja Imatran talousalueella 40%, näkemällä ja kuulemalla myös yritysten olemassaoloa kyseisillä talousalueilla. Liikenteen-, logistiikan-, tiedon ja ”datanväylät” ovat tulevaisuudessa entistä merkityksellisempiä katsottaessa kuinka ihmiset, infra sekä yritykset haluavat asennoitua maakuntamme kuntiin.

Vastaavasti koulutuskuntayhtymän omistajaohjauksella on oltava yhtenäinen ja selkeä näkemys millaista ammatillista koulutusta niin Lappeenrannan kuin Imatran opetusyksiköt tulevat jatkossa toteuttamaan.
Vuosia sitten AMK:n koulutuksen lepsu edunvalvonta, yllättävät päätökset ovat hyvä esimerkki siitä kuinka AMK koulutus ”katosi” Imatran talousalueelta valuttaen ongelmat talousalueen yrittäjien ”syliin”. Vastavanlaista ”kadotusta” ei saa tapahtua, ei ammatiopiston, ei opetuslinjojen eikä opetuspaikkojen kohdalla. On kehityttävä yritysmaailmaa kuuntelemalla ja näkemällä oikein työllisyyden kuin työttömyyden tilanne maakunnassa.

Perusopintojen jälkeen nuori ihminen tekee ensimmäisiä valintoja omaan tulevaisuuteen ja ne ammatilliset linjat jotka tarjoavat ”kirkkaimman näkymän”, työhön-, yleiseen turvallisuuteen kuin elämässä menestymiseen ovat ammatinvalinnan ykköskohteita.Ammatillisen koulutuksen tulee edetä oikeilla opintolinjoilta, opetuksen laatu kärkenä, oikeilla opettajilla, oikein motivoituneille, alkavalle kuin varttuneemmallekin haluamaansa ammattiin opiskelevalle. Päätös tulevaisuuden ammattioppimisen mallista jossa 50% tapahtuu yrityksissä, 30 lähiopetuksena koulussa, 20 virtuaalista etäopetusta on oppimisen malli ja on kova haaste opetukseen sekä oppimiseen osallistuville, eikä tällä opetusmallilla ole varaa epäonnistua.


Rakkaus ja halu menestyä haluamassaan ammatissa vie aktiivisen opiskelijan arvostettuun oppimisympäristöön, missä opetuksen taso on riittävän korkea valmistuminen ammattilaiseksi myös henkisesti on varmaa. Vastaavasti oppivelvollisuuden nosto 18 ikävuoteen on uusi haaste vanhemmille ja nuorille, heille jotka eivät tiedä millaisilla elämäntaidoilla tulisi viedä omaa elämä eteenpäin. Tässä on kova haaste yhteiskunnalle, niin opetuksen, oppimisen kasvatuksen maailmalle.
”Ihmisen halu menestyä hakee olosuhteet ja keinot menestymiselle ilman menestymättömyyden selityksiä”.


Veikko Hämäläinen E-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston pj. Imatra (sd)

Imatra ja Maakunta, Yleistä ja muut

18.6.2018 Imatran kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajat.

18.6.2018 Imatran kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajat.

1.6.2018 kaupunginjohtaja sanoi itsensä irti toteamalla ei ollut hänen paikkansa.
1.6.2018 yhteinen huoli siitä, puoluekannasta riippumatta, kuinka tulee kaupunginjohta haussa käymään. Ei ole enää varaa, toista vaiko kolmatta kertaa, tupeksisa johtajan valinnassa.
Imatran SDP:n, eli ”Imatran demarien” tavoitteena oli palautta usko kuntalaisiin kaupungin johtamisessa. Sama tavoite tuntui olevan ”kokkareilla”, selkä suorana
yhteiseen keskusteluun ”se joka sopan keitti vuonna 2017 se sopan selvittää” ja nyt yhdessä eteenpäin…
1.6.2018 tilanne K-joht. suhteen..
Eli aloite kaupunginjohtajan vaihtamiseksi tuli KOK:n riveistä. Viesti ymmärrettiin SDP:ssä ”työryhmä” kokoontui, todeten että mahdollisuuksia kohtuulliseen yhteistyöhön ja jopa hyvään lopputulokseen ”tulevan KJ:n” valinnassa, kahden isomman puolueen välillä, on iso mahdollisuus.
1.6.2018 kaupunginjohtaja sanoi itsensä irti … yhteisellä toteamuksella.
Toki aina kun johtajatasolla tulee irtisanomisia asia ei ole yksiselitteinen, vaikuttavia ”asioita” tehtävän jättämiseen on useita. Valintaprosessin OLETUSARVOT  ja ODOTUSARVOT tehtävän hoitamisessa ovat niitä joissa usemmiten kompastellaan.
Kuuluipa ravihevosen ”läpät silmillä” tällainenkin lause ….. demarit ovat syyllisiä ”kaupungin johtajan laukun pakkaamisen” …..  joka on täyttä ”saippua oopperaa”
TILANNE 1.6.2018 …. KJ:N EROILMOITUS …. JA NYT MUUTAMA PÄIVÄ ON MENTÄVÄ ”PAKILLA.”
KUN TOTUUS ALKOIN NÄKYÄ, OLI KESKUSTELUN AIKA KUINKA EDETÄÄN JA RIITTÄVÄLLÄ LUOTTAMUKSELLA. EPÄONNISTUNEEET ”KJ” VALINNAT ON NYT TEHNYT JA ”VALITSIJA” LÄHTEE KORJAAMAAN EPÄONNISTUMISTAAN, TÄMÄ ON SITÄ SUORASELKÄISTÄ KUNTAPOLITIIKKAA.
MUUTAMA  ”ASIAT OLI ILMASSA” TUNNUSTELU, MUUTAMA STEPPI ”PAKILLA”, 2-3 ERI ”MEETINGs”. ESITYS KUINKA ON MAHDOLLISTA JATKAA ”UUDEN KJ” VALINTAA … OLI OLEMASSA
– 4.6 meeting, 5.6 meeting, 7.6 meeting, 10.6 meeting, 10.6 meeting ja ”radio silence” 18.6 saakka.
– ja ”radiohiljaisuus” piti 17.6 klo 21 saakka.. kunnes ”joku” PETTI luottamuksen, laukaisi asian ”rypälepommit tavoin” ja toi yksityiskohtaisesti 4-10.6 käytyjen neuvotteluiden asiat aina ”hallintosäännnön” muutosesitystä myöten … UV sivuille..
LUOTTAMUSHENKILÖ ”KAVALSI ASIAN JA OTTI RAHAT”… EPÄILTYJÄ 43, MUTTA KAVALTAJIA ON VAIN ”YKSI”, VAIKKAKIN TOIMITTAJAN PUSSITTAMINA SIJASSYYLLISIÄ LEHTIEN PALSTOILLE LÖYTYI KOLME..
TUSKIN UV TOIMITTAJA PALJASTAA TIETONSA LÄHTEEN ”IHAN HETI”.
TÄLLÄISTÄ ON POLITIIKAN JA JOURNALISMIN TUOMA SIRKUS KANSALAISILLE, ”RAHA PYÖRII JA KANSALAISET PYSYY HEREILLÄ”…
Niin kauan tällainen ”kavallus sirkus” pyörii kun pysytään julkisessa asiassa ja kuntalain piirissä, mutta kun hypätään konserniohjauksen ja osakeyhtiölakia koskeville alueille niin mahdolliset kanteet, syytteet, poliisitutkinta ja mahdollisen oikeusprosessin tullessa mukaan niin poliittinen kavallus loppuu…
Imatra ja Maakunta, Yleistä ja muut

16.6.2018 Imatran poliittisen ELON ja ILON tilanne.

16.6.2018 Imatran poliittisen ELON  ja ILON tilanne.

Hyvät ja vähemmänhyvät uutiset lähimenneisyydestä ja samassa ennuste tämän päivän tiedoilla tulevaisuuteen.
Politiikan kesätauko lähestyy ja tunnelma imatralaisen politiikan ilmatilassa heiluu laidasta toiseen riippuen ketä kuuntelee ja mistä asioista keskustellaan. Voisi sanoa tilanteen yhdellä lauseella. Toisilla kuntalaisilla on TIETOA, toisilla TUNNETTA ja ”VANHAT” hyvät ajat on muistoissa päällimmäisenä, eli silloin hyvinä aikoina tehtiin näin. Herää kysymys onko Imatran asiat liian hyvin, kun ei huoleta huominen..
Kaupunginjohtaja ero? on toteama, jossa vasen suupieli kertoo ”ei annettu mahdollisuuksia kaupunginjohtajalle onnistua tehtävässä” ja oikea suupieli, että ”demari” on syyllinen ”kaupungin johtajan laukun pakkaamisen”.. NO MIELIPITEITÄ ON MONENLAISIA, ON PERÄTTÖMIÄ JA PERÄLLISIÄ.
”Kansa saa sellaisen johtajan minkä kansa ansaitsee”, on vanha viisaus. Näin tulee käymään Imatrallakin. Imatran näköinen ja ”kokoaan suurempi” kaupunginjohtaja tulee löytymään yhteisymmärryksessä Imatralle, se on vaan ”PAKKO”.. Tämä on ollut vastaukseni näihin kymmeniin kysymyksiin ….Miksi kaupunginjohtaja erosi ?…
HYVÄT UUTISET
Hyviä uutisia, kaupungin talous ja kaupunkikonsernin viimeaikojen taloudellinen muutos positiivista.
Käyttämättömän kuin käytössäolevan kiinteistön harkitun hallittu positiivinen muutos, korjausvelka nyt n.11mil.€,  eli puoliintunut vuodesta 2014, tavalla jossa tehdään sopivaa uutta käyttöön ja poistetaan ison korjausvelan kiinteistöt.
Koulujen, opetuksen ja sivistyksen eteneminen on hyvässä myötätuulessa, toki tämän juuret on luotu edellisen valtuustokauden päätöksillä.
Imatran kaupunki vahvistaa voimakkailla viisailla päätöksillä sitä omaa itsenäisyyttä OMASSA MAAKUNNASSA.
Se että ”joku” muu KUNTA huolehtii imatralaisten asioista tai ”jotkut” IMATRALAISET tietävät mikä on imatralaisille parasta tulevaisuuden kannalta ”tämä puusilmäisyys” on NOTKAHTANUT yhdessä tekemisen suuntaan, tämä on hyvä ”tunneuutinen”.
Viimeaikaiset uutiset UUDEN rakentamisen kohdalla on hieno uutinen. Investointi uusiin ikäihmisten asuinoloihin ei ole ollut sattuman sanelemaa, vaan kyllä kiinteistösiottajien tilastot Imatran väestörakenteesta ja huoltosuhteesta on hyvin ”pääoman piireissä” tiedostettu.
Kaikki ne 1000 nuorta jotka viimeisten vuosien aikana ovat lähteneet pois Imatralta, seuraavat mielenkiinnolla mikä on mahdollisuus palata takaisin Imatralle tämä on myös hyvä uutinen.
Matkailijoiden määrä on kasvanut ja suurteollisuudella menee nyt hyvin ovat ehdottomasti parhaita talousuutisia ei ainoastaan Imatralle vaan koko maakunnalle.
Eli hyvänä kokonaisuutisena, NYT MEILLÄ ON HYVÄ MAHDOLLISUUS KEHITTÄ JA VIEDÄ IMATRAA kuin myös maakuntaa ETEENPÄIN VIISAALLA YHTEISTYÖLLÄ, tämä on paras ”tunneuutinen” tähän valtuustokauden.
VÄHEMMÄN HYVIÄ UUTISIA
Sote ja Eksote on joka päivä negatiivisesti esillä, jopa uhkauksien sanomilla Imatralaisia kohtaan, ei hyvä uutinen. Terveydenhuollon on toimittava oli uutiset mitä tahansa mutta ei millä laatutasolla tahansa, kyllä asiakkaan ja palvelun toimittajan on ymmärrettävä toisiaan tämän päivän palveluyhteiskunnassa.
”Työllisyyden” kehittyminen Imatralla ei toimi, miksi ei toimi tähän on ”kymmenen” syytä jotka ovat syntyneet ”kahdessakymmenessä” vuodessa.
”Yritystoiminta”, yksin yrittäminen toimii, mutta yritys ja työnantaja maailma ei toimi. Eletäänkö tässä vielä ”vanhoja hyviä aikoja” -80 lukua, siltä näyttää.
Koulutuksen ja sivistyksen maailma on kaksijakoinen, perusopetuksen kohdalla positiiviset koulupäätökset odottavat vain tekojen toteutumista.
Ammatillisen sivistyksen ja AMK maailman kohdalla Imatra on hoitanut itsensä  ”neljännes” vuosisadassa suoranaiseen KATASTROOFFIIN
– MIHIN ON KADONNUT TEKNISEN PUOLEN OPISKELU? TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIAN OPETUS IMATRALTA… SÄHKÖN, AUTOMAATION, ROBOTIIKAN, KONETEKNIIKAN KOULUTUS… no … Pirkanmaalle ja länsirannikolle.
– Miksi näin on tapahtunut on vaikea ymmärtää kun elämme keskellä globaalisti kehittyvää metsä- ja prosessiteollisuutta, vihreän kullan aluetta, jossa ”high-technology” harjoittelupaikat ovat ”ovensuulla”. Elämme alueella, jossa kunnospitopalveluiden osaajille tarjotaan, isojen huoltoseisokkien muodossa, ”globaalia rahaa” osaavasta ammattitaidostaan pelkkinä palkkoina 50-100milj€ joka vuosi .
– Suurin ymmärtämättömyys on se että (50-100milj€) summasta 80% valuu ulkopuolelle maakunnan. Herää kysymys miksi näin tapahtuu ja miksi maakuntamme on jälkijunassa tulevaisuuden teknologian ammatillisessa koulutuksessa.
Herää voimakas kysymys, onko meillä ”tulevaisuuden teknologia” koulutusta IMATRALLA ?…VASTAUS ON EI OLE JA JOS TÄMÄ MENO JATKUU EI OLE NUORISOAKAAN…
Imatra ja Maakunta, Kunnallisvaalit 2017, Yleistä ja muut

14.6.2018 Imatran kaupunginjohtajan valinta meni ns. ”VIHKOON” v. 2017.

Imatran kaupunginjohtajan valinta meni ns. ”VIHKOON” v. 2017.

Paikallislehti UV (2.6.2018) lausui Imatran kaupunginjohtajan RH:n erotessa tehtävästään  osuvasti..
Varsinkin Ryhmä 22 kannalta lopputulos on nolo. Kiima demarien pöllyttämiselle kaupunginjohtajan valinnassa oli liian suuri” jne… tähän ei ole mitään lisättävää.
VALITSIJA ON VASTUUSSA VALINNASTA, on fakta.
On selvä, että jos VALINNASSA epäonnistutaan VIKA ON ”VALITSIJASSA”,  ei VALITTAVASSA ”KOHTEESSA”.
Kiitos, että olemme ja elämme sivistyneessä pohjoismaisessa demokratiassa.
Jos ja kun kyse on henkilö valinnasta, jo silloin vuosisata sitten, esi-isämme olivat kaukaa viisaita kirjoittaessaan lakia jolla suojataan ”objekti” keskiaikaiselta ”noitavainotuomiolta”.
ELI VALITTUA ”JOHTAJAA” HENKILÖÄ EI VOIDA TUOMITA VIRHEELLISESTÄ VALINNASTA….Miksi henkilö eroaa tai erotetaan tehtävästään on sitten toinen juttu.. jne..
VALINTAORGANISAATIO
Nyt Imatran poliitisen kentän kuin ”valintaorganisaation” on katsottava peiliin ja analysoitava koko ”kyläpäällikön” valintaprosessi.
On kerrottava, mikä meni pieleen. Samoin on todettava realiteetit ja luotava toimintamalli jolla saadaan LUOTTAMUS IMATRAN johtamiselle. Kuntalakikin taitaa osoittaa, että KUNNASSA on oltava JOHTAJA jne..
FAKTA JA TOTUUS
V.2016-17 ”joukko päättäjiä” päätti olla nyt eronneen kaupunginjohtajan takana kävi kuin kävi ja nyt kävi näin.. Ei tälläistä 300000€ vikainvestointia voi kunnallisveronmaksaja hyväksyä kuin kerran, eikä tämä ole FAKTA se on menestymisen poliitisesta kasvusta maksettu HINTA.
AMBITIOVALTA
SDP:n esittämät kaupunginjohtaja kandidaatit vuonna 2016 -2017 ei kelvannut KOK:lle vaan  ”Rami Hasu” oli ainoa oikea jne..
SDP etsi loppuun saakka ”diplomatian keinoin” kompromissia keskustalaisella ehdokkaalla ”Mathias Hilden” uudeksi kaupunginjohtajaksi. Loppupuheissa ryhmä 22:n
”virnistelijät” ja kilpailevien puolueiden taustajoukot arvostelivat SDPtä sivistymättömänä poliittisena pelkurina, joka pelaa perinteellisten sääntöjen vastaisesti.
HUOM…. IMATRAN KAUPUNGINJOHTAJAN valintakokous 24.4 2017
Tässä lainaus (Veikon oman blokin kirjoitus) valintakokouksesta 24.4.2017…
JÄNNITYS TIIVISTYI VIIMEISEEN ESITYKSEEN JA PÄÄTÖKSEEN ELI KAUPUNGIN JOHTAJAN VALINTAAN.
– OLIPA HÄRSKIT PUHEET JA SIVISTYMÄTTÖN KÄYTÖS KESKUSTAN EDUSTAJALTA JA ”22 group” eli ”UUSI YHTENÄINEN IMATRA” (KOK, PS, KESK, VIH) PUOLUEELTA… Katkeran KARI T:n voisiko sanoa brutaalia haukkumista …. SDP:n ”koiran monttuun” laittamisen ja syyllisten nimeämisen jälkeen ”22 käden taputukset” ABLOODIT, abloodit, HUH, huh:
– VÄISTÄMÄTTÄ TULEE MIELEEN MILLAISIA SIVISTYKSEN KASVATTAJIA ME OLEMME… KASVATTAMASSA TULEVAISUUDEN PARLAMENTTARISMIN IHMISIÄ MAAHAMME.
 
”UV” KYSELY KUNTALAISILTA kevät 2017
Kun kuitenkin paikallislehden UV:n kuntalaskyselyssä kuntalaisetkin äänestivät Mathias Hildenin hakijoista ehdottomaksi ykköseksi, mutta tämä ei kelvannut KOK:lle, ei KESKustalle. ”KOK KIIMA demarien pöllyttämiselle kaupunginjohtajan valinnassa oli SUURI, ja nyt lopputulosta arvioitaessa … LIIAN SUURI.
JATKUUKO KOK:n POLIITINEN POLJENTO
Tämä sama ”KOKpoljento” Ryhmä 22 kohdalta näkyy muissakin kaupungin asioissa.
Jos tälläisissä ”pienissä” kuten yhden henkilön valinnassa Ryhmä 22 epäonnistuu
….. mitä tapahtuu ”isoissa” miljoonien päätöksissä, kuten kaupunkikaavoitukseen liityvissä ”isoissa ”päätöksissä, joissa ”hakkuun jälkeen” paluu parempaan tai ”pakilla ajaminen” kestää kymmeniä kymmeniä vuosia. Tätäkin kannattaa miettiä…
OTA OPIKSI
Nyt on otettava opiksi, kerrottava kuntalaisille
A) MIKSI kaupunginjohtajan valita v2017 meni ”vihkoon”
… ja VAKAVASTI pohdittava, haettava yhteinen poliitinen ”viisas” vastaus…
B) MIKSI KANSALLISIHMEEN KAUPUNGIN JOHTAJUUS ei kiinosta julkisen hallinnon ”arvostettuja” henkilöitä tai uusia julkisen sektorin talentteja…
OPITTU VIISAUS
Sanonnalla …”päätöksiä osaa tehdä kuka tahansa, kestävän kehityksen ja oikeiden päätösten tekijät ovat harvassa” … on tapana toistua. Nyt Imatra ei ole varaa epäonnistua tulevissa päätöksissä ja ”tuurilla” IMATRAN tulevaisuutta ei voi pelata.
On ”opetettua” ja ”opittua” viisautta, nyt on OPITUN VIISAUDEN AIKA…
Imatra ja Maakunta, k-hallituksen "tunti", Rakentaminen ja Imatra, Valtuustot ja lautakunnat, Yleistä ja muut

3.6.2018 Imatran kaupungin johtamisen tulee olla rehellistä .. ITSELLEEN.

3.6.2018 Imatran kaupungin johtamisen tulee olla rehellistä .. ITSELLEEN.
Kaupunginjohtajan valinta 2017
Kaupunginjohtajan valinta 2017 ei onnistunut odotetusti, vuosi meni ja johtaja lähti. VALINTAA EI VOI KUITATA sanomalla ”SATTUUHAN SITÄ paremmissakin perheissä”.
Nyt tulee ottaa  R22 (”Kok, kesk, ps, sin, vih.”) ajatukset keskusteluun. Joukko joka hylkäsi kaikki muut paitsi nyt paikkansa jättävän kaupunginjohtajan, koko prosessin ajan. Imatran ”Demarit” esitti pariinkin kertaan ”omia” ehdokkaita onnistumatta ehdotuksessaan..
Kaikkien puolueiden tulee muistaa, että ei kuntalaiset ole ajattelemattomia ”olioita” joille on yhden tekevää kuinka puolueet toimivat etenkin kun on kyse Imatran kaupungin eteenpäin viennistä.
Oliko oikeanlaidan liitolla ”R22”, vallan ambitiossa, viisasta lähteä viemään kaupungin asioita kok12 ajatuksilla eteenpäin …sitäkin kannatta miettiä…
Fakta 1. Onhan se hiukan ajattelematonta R22:lta kutsua itseään ”julkisuudessa” Imatralaisten puolueeksi kun sellaista PUOLUEREKISTERISSÄ EI OLE.
Fakta 2. Sisäisissä äänestypäätöksissä sen ymmärtää, että ”nappia on painettava” kun ”KOK12” käsky käy. Näin kaupunginjohtaja valintaa varten liittoutunut ryhmä 22 asiat halusi tapahtuvan.
Fakta 3. Demaripuolue on aina tehnyt päätöksiä ”KOKOAAN SUUREMMAN” Imatran eteen lupauksilla ”PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA”.
Fakta 4. Imatran demarit ei petä äänestäjiään.. jos on VALTAA tehdään päätöksiä, päätöksiä jotka oikeita kestävän kehityksen päätöksiä.
AMBITIOVALTA
Kaupunginjohtajan valintaa ei voi tehdä pää ”pensaassa”, luulemalla, lukematta faktoja…
Ei Imatran kaupungin johtajan valinta ole kuin ”lätkän” SM liikajoukkueen valmentajan valinta, useammastakin syystä…. Kaiken tämän sinisillä ”silmillä” ja ajatelettomalla riskillä valitun k-johtajaprosessin syyt ja seuraukset maksaa kuntalaiset, kunnallisveron maksajat, toki pääomalla eläjä ei maksa KUNNALLISVEROA..
ITSETUNNOTTOMAT JÄSENET
Kaikki paikallisten puolueiden ”jäsenet” myös ne, jotka ei ole muualla, SYYSTÄ TAI TOISESTA, kuin ”selän takana” huutelemassa sosiaaliseen mediaan ja paikallislehteen omia viisauksia ja ”höpön höpöä”, he pyrkivät ”täydellisellä tietämättömyydellään” antamaan ohjeita ”vihaavansa puolueen” toimintaansa. Tämä on se itsetunnoton joukko ihmisiä joka laivan ollessa merihädässä antaa rannalta ”johan minä sanoin” ohjeita kapteenin pelastamiseksi. Tämä on sitä ”Imatrapolitiikan” arkirealismia toki ei sen kummempaa…
KOK12…
Totta kai niiden asioiden kohdalta, joita KOK12 haluaa järjestellä eduksi itselleen ja tarvittaessa ”kaverille”, on yksimielisyys + luottamus löydyttävä (kesk3, per3, sin3, vih1) KERHO10:sta.  Mikä on sitten näiden neljän ”apupuolueen” rooli tulevaisuudessa,  josta KOK maksaa oma hintansa Imatralaisessa ”oikeistosiivessä”, on KOK asia.
Koituuko R22 toiminta kaikkien Imatralaisten eduksi, TUSKIN, sitä kannatta harkiten seurata ja miettiä… Nyt on edessä uusi kaupunginjohtajan valinta…
KUKA KÄSKEE ….. kuka pyristelee..
Oli, ja onko edelleen hupaisaa kuulla kokouksissa, seminaareissa, jossa ”koko valtuusto” on läsnä kuinka kok KÄSKEE, kesk KERTOO, sin SELITTÄÄ, ps PYRISTELEE …  ”imatrapuolue” sitä  ”imatrapuolue” tätä jne.
Nyt on kaupungin johtaminen ratkaistava uudelleen..
Imatran kaupungin ”HALLITU LÄHIHISTORIA” viidellä esimerkillä.
– Esim 1. Kaupungin talous on ollut HYVÄSSÄ kunnossa ja kaupunkikonsernin talous TYYDYTTÄVÄSSÄ on ollut koko 2000 luvun ajan.
– Esim 2. kaupunkilainen / veronmaksaja on ”hyvinvoinut” vähintään TYYDYTTÄVÄSTI koko 2000 luvun ajan.
– Esim 3. SDP:n ”pidetään kaikki mukana” johtamislinja on ollut ohjeena vuosikymmeniä aina 31.5.2017 saakka.
– Esim 4. Mikä on KOK12 ja kaupunginjohtajan JOHTAMISEN LINJA  ”oikeistosiivessä”,  tämä HUOLESTUTTAA  ”vasenta siipeä”.
– Esim 5 …… RYHMÄ R22 (kok, kesk, ps, sin, vih.) oikea valtuustosiipi haluaa käyttäytyä kuin ”valtakunnan hallitus”
TULEVA TOTUUS 1.
Toki ”poliitinen totuus” on että nämä valtuutetut jotka NYT ISTUVAT valtuustossa heistä puolet ei istu SEURAAVASSA KAUPUNGIN VALTUUSTOSSA. Hikeä pukkaa jatkaville….
TULEVA TOTUUS 2.
Ei ”Imatrapuoluetta” ole olemassa, EIKÄ IHMISIÄ VOI PETTÄÄ, kyllä hölmömpikin huomaa mihin ”kannettu vesi kaivosta katoaa”,  ja mihin annettu ”kuntavaalien ääni” meni. Toisia ihmisiä voi kahdesti ”pissiä silmään” no toisia kolmesti, mutta suurimmalle osalle äänestäjistä … kerta riittää jne….
Mikä on ”opetetun sivistyksen” ja opitun sivistyksen ero kun LUOTTAMUKSELLA rakentaan IMATRAA TULEVAISUUDEN KAUPUNGIKSI …. tätäkin kannattaa miettiä.
Scroll to Top