Asiat ja teot on vietävä loppuun saakka, tämä antaa luottamuksen ja arvostuksen tekemisestä ”tekijälle”

Liian useasti tapahtuu mm. liikunta- ja urheilupaikkojen, niin korjaus- kun pieninvestointien toteutuksessa, että ne jäävät ”VIITTÄ VAILLE VALMIS” tilaan. Eli viimeinen ”silaus” toteutukselle jää tekemättä syystä jos toisesta. Näistä kesken jääneistä tekemisistä tulee kuntalaiselle kuva huonosta suunnittelusta, väärästä tekemisestä ja väärään aika, rahoituksen väärin arvioinnista tai muusta osaamattomuudesta jopa päättämättömyydestä tekemisen / asian loppuun saattamisessa jne… Olisiko tässä projektissa käynyt niin, että rahat loppui eikä katsomorakenteita saatu tämän vuoksi tehtyä. No kun en asian faktoja tiedä en lähde niitä arvailemaankaan.

Vastaavasti jos Imatran urheilijoiden aktiivisuutta niin nuorisoliikunnan kuin arvokilpailujen järjestämisen kohdalta katsotaan ja seura hakee tapahtumaa ja se saadaan Imatralle huomioilla, että suorituspaikat ovat laadultaan ykköstasoa, mutta katettu katsomo yleisölle puuttuu ja sellainen olisi oltava. Onha kommentti esimerkillistä toimintaa jolla viitataan että nuoret tarvitsevat kannustusta ja katsomoon katsojia satoi tai paistoi. Tällöin ei ole kovin vaikea tehdä sellaista johtopäätöstä että katsomo-olosuhteet tulee saattaa laadullisesti samalle tasolle millaiset ovat eri kilpalajien suorituspaikat. Sen taas kyllä tiedän, että suunnitelmat ko. katsomon kohdalta on olemassa eli tästä STADIONIN ”KOKONAISUUDESTA” puuttuu vain PÄÄTÖS ko. katsomorakenteen tekemistä, jonka jälkeen Karhumäen laadukas stadionikokonaisuus päivittyy katsomoidenkin osalta täysin valmiiksi ja tähän päivään.

Continue Reading

Vuoksen kanava 2022

Yksi sukupolvi näkee ”tuhansia vuosia virranneen veden”. Toinen muistaa lähes sata vuotta Vuoksen ”veden liikkeestä” tehdyn sähkön koko valtakuntaan. Kolmas toteaa nyt on oikea aika selvittää ”puhtaan Vuoksen” käyttö veneilyyn …. Saimaalta Vuokselle ja Vuokselta Saimaalle.

Vuoksen, vuoden 2021 ”virtuaaliseen kanavaan” kaupungin hallituksen päättämästä 100k€ ”SELVITYS & SUUNITTELURAHASTA” on tullut ”tunteiden tanner” niin vastaan kuin puolesta. Jotkut haluavat katsoa itse asiaa ilman tunnetta vesistön infrahankkeena kuten muitakin kanavahankkeita nyt ja koko Suomen olemassaolon historian. Pienkanavahankkeet eivät ole ”busineshankkeita” vaan vuosi kymmenien, jopa vuosisatojen vesistön infrahankkeita, joilla on ollut ja on jatkossakin oma viitoitus sekä merkitys ihmisten asumiselle, olemiselle, elinkeinoelämälle kuin sisävesistössä ja vesistöjen vesillä tapahtuvalle toiminnalle ja liikkumiselle.

  • Kuten Kutveleen, Käyhkään ja Kukonharjun kanavat 1800 luvun kahta puolta jne.. 
  • Meneillään on Kutilan kanava,  yhdistäen Pien-Saimaan ja Lrannan vesistöt.
  • Tulossa Päijänne – Saimaa kuin Mäntyharju kanava jne..

Kaikille näille on yhteistä, että niille haetaan rahoitusta, jos raha tulee ne toteutetaan ja vastaavasti, jos ei tule rahaa ne jäävät odottamaan tulevaisuuttaan. Eikä maailma ”pysähdy” pandemioihin ja paikallisen työllisyyden on toimittava pitäen innovaatio ja tekemisen flow liikkeessä. On toteutettava sellaista hankkeita, joka 30 vuoden kulutta kertoo nykypäivän ”kukkulan taakse näkemisestä” ja tulevaisuuden rakentamista.

Toiset katsovat VUOKSIKANAVAA läheltä, näkemällä RIITTÄVÄN ”kauas”, todeten Imatra tarvitsee ISOJA päätöksiä ollakseen houkutteleva ihmisten tulemiselle kuin myös sisävesimatkailun ainutlaatuiselle toteutukselle omien vahvuuksien Imatralla.

Kolmansilla on MUTU ja KAUHISTUS  ”tällä täyllisellä tietämöttömyydellä” ja voimakkaalla tunteella, olen asiasta tätä mieltä … ”kanavaa EI OLE OLLUT, eikä SITÄ TULE”.

Tässä esimerkki, missä 50 vuotta sitten Kuusankoski / Jaala epäonnistui… ja nyt KOUVOLA onnistui … KIMOLAN KANAVA.

Continue Reading

Maakunnan, yrityksien, E-K koulutuskuntayhtymän on tehtävä yhdessä ”ammattien” tulevaisuutta.

Maakunnan, yritysmaailman, E-K koulutuskuntayhtymän on tehtävä yhdessä eri ammattien ja niiden kehityksen tulevaisuutta.

Elävän ja kehittyvän maakunnan perustana on aktiivinen ja osaava  ammattitaito niin työnantajilla kun työntekijöillä. Nyt elämme uudessa ajassa, uudessa normaalissa, jossa 1900 luvun kansallinen metsä- ja terästeollisuus on kasvanut kansainväliseksi toimijaksi joka pysyy Kaakkois Suomessa mikäli taloudelliset ja toiminnalliset edellytyksen menestykselle jatkuu. Tämän osoitti mm. ”suomalainen metsänomistaja” Metsä Groupin päätöksellä Pohjois-Suomelle ja Kemin kaupungille.

Yhtenä tärkeänä ”ankkurina” maakunnassa pysymiselle on ammatillinen koulutus. Tämä ”aineettoman pääoman”,  arvostetun osaamisen jatkuva ylläpito ja uuden luominen niin tekniikan- kun palvelun sektoreilla on ehdoton edellytys työnantajien olemassaololle ja uusien yritysten tulemiselle maakuntaan.

Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on tuottaa osaavia ja motivoituneita ammattilaisia maakunnan elinkeinoelämän palvelukseen sillä strategialla jolla kunnat omistajina, näkevät omilla päätöksillään parhaaksi. Päättäjien näkemys maakunnan talouselämän menestykseen ja kestävään kehitykseen on oltava yhtenevä niin, kuntien, yrityksien kuin ammatillisen koulutuksen näkökulmasta. On koulutettava niin määrällisesti, mutta ennen kaikkea laadullisesti ammattihenkilöitä, jo olevien ja kuntiin tulevien työnantajien näkemykset ja vaatimukset huomioiden.

Etelä-Karjalan dimensiot ja yritysrakenne on ollut aina haasteellinen ammatilliselle koulutukselle. Ammatillisen koulutuksen tulee jakautua myös jatkossakin opiskelijapaikkojen suhteen Lappeenrannan talousalue 60% ja Imatran talousalueella 40%, näkemällä ja kuulemalla myös yritysten olemassaoloa kyseisillä talousalueilla. Liikenteen-, logistiikan-, tiedon ja ”datanväylät” ovat tulevaisuudessa entistä merkityksellisempiä katsottaessa kuinka ihmiset, infra sekä yritykset haluavat asennoitua maakuntamme kuntiin.

Vastaavasti koulutuskuntayhtymän omistajaohjauksella on oltava yhtenäinen ja selkeä näkemys millaista ammatillista koulutusta niin Lappeenrannan kuin Imatran opetusyksiköt tulevat jatkossa toteuttamaan.
Vuosia sitten AMK:n koulutuksen lepsu edunvalvonta, yllättävät päätökset ovat hyvä esimerkki siitä kuinka AMK koulutus ”katosi” Imatran talousalueelta valuttaen ongelmat talousalueen yrittäjien ”syliin”. Vastavanlaista ”kadotusta” ei saa tapahtua, ei ammatiopiston, ei opetuslinjojen eikä opetuspaikkojen kohdalla. On kehityttävä yritysmaailmaa kuuntelemalla ja näkemällä oikein työllisyyden kuin työttömyyden tilanne maakunnassa.

Perusopintojen jälkeen nuori ihminen tekee ensimmäisiä valintoja omaan tulevaisuuteen ja ne ammatilliset linjat jotka tarjoavat ”kirkkaimman näkymän”, työhön-, yleiseen turvallisuuteen kuin elämässä menestymiseen ovat ammatinvalinnan ykköskohteita.Ammatillisen koulutuksen tulee edetä oikeilla opintolinjoilta, opetuksen laatu kärkenä, oikeilla opettajilla, oikein motivoituneille, alkavalle kuin varttuneemmallekin haluamaansa ammattiin opiskelevalle. Päätös tulevaisuuden ammattioppimisen mallista jossa 50% tapahtuu yrityksissä, 30 lähiopetuksena koulussa, 20 virtuaalista etäopetusta on oppimisen malli ja on kova haaste opetukseen sekä oppimiseen osallistuville, eikä tällä opetusmallilla ole varaa epäonnistua.


Rakkaus ja halu menestyä haluamassaan ammatissa vie aktiivisen opiskelijan arvostettuun oppimisympäristöön, missä opetuksen taso on riittävän korkea valmistuminen ammattilaiseksi myös henkisesti on varmaa. Vastaavasti oppivelvollisuuden nosto 18 ikävuoteen on uusi haaste vanhemmille ja nuorille, heille jotka eivät tiedä millaisilla elämäntaidoilla tulisi viedä omaa elämä eteenpäin. Tässä on kova haaste yhteiskunnalle, niin opetuksen, oppimisen kasvatuksen maailmalle.
”Ihmisen halu menestyä hakee olosuhteet ja keinot menestymiselle ilman menestymättömyyden selityksiä”.


Veikko Hämäläinen E-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuuston pj. Imatra (sd)

Continue Reading

Omilta kirjoituksilta poissaolo 2 ja 1/2 vuotta.

1.2.2021 Miksi on ollut poissaolo: Tähän on useampia SYITÄ ja näistä neljä tässä.

1. on, että joku käy hakkeroimassa ”tunnukset ja salasanat” 2018-2019 välillä jatkuvasta ja aina oli lähdettävä uusilla tunnuksilla ja sanoilla.

2. poliitisesti asiat ovat muutuneet. Demarimaailma Imatralla on sulautunut ”yhden” päivänvarjon alle, ISDP. Mielestäni tämä sulautuminen oli välttämätöntä kun katsomme viimeisen vuosikymmen poliittisessa ympäristössä tapahtuvaa kehitystä jota täytyy myös 1900 luvun ideologian seurata. Jäsenistö on ikääntynyt ja nuorisoa ei kiinnosta viime vuosisadan tarinat, tarinoiden historian tunne ja haluan olla mukana tekemässä ISDP:n tätä päivää ja tulevaisuutta. Onko sulautuminen sitten tapahtunut odotetusti ja onko nykyinen tilanne odotetun mukainen tätä jokainen niin demari, kuin 1/2 demari tai ei ollenkaan demari voi puntaroida mielessään. Itse näen että yhden yhdistyksen eteneminen on ok. ISDP:n ja SDP arvoilla eteneminen on ”tätä päivää” jolla tuleva menestyminen, mahdollisuus menestymiselle on linjattu. Mikä on median taholta tapahtunut arvon / arvostuksen kehitys ”paikallisdemareille” ? Onko julkinen paikallisdemareiden ”haukkuminen” paikallislehdessä pysähtynyt ja poliitisista asioista kirjoittelu on siirtynyt enemmän kommentointi ja hetkellisten tunteiden purkautumiseen  sosiaalisessa mediassa, kannattaa miettiä.

3. Kuntapolitiikkaa eteenpäin vievä ja tulevaisuuteen katsova kunnan kehitusjournalismi on aktivoitunut tutkimuspohjaisella tiedolla. Onko tieto tullut ainoastaan lehdistön ”työkaluksi” ?  Tiedon haku ja tämän hallinta on tullut tärkeäksi osaksi impulsiivisen yhteiskunnan kehitystä viitoittavana toimintana. Edustuksellinen demokratia ja kansalaisdemokratia ovat vaihtaneet mediassa paikkaa kun puhumme tänä päivänä yhteiskuntaan vaikuttamisesta. Media julkaiseen mielummin kansalaisten raflaavia ulostuloja päivän polttavasta asiasta kun asian tuntevan poliitikon tekemän kirjoituksen kuin antaman lausunnon.

4. Henkilökohtainen päätös katsottaessa mitä tarkoittaa ”luulolla ja kuulolla” johtaminen. Vajaat kaksi vuotta on mennyt siitä kun en halunnut jatkaa valtuustoryhmän puheenjohtajana. Syynän ”poistumiseen” oli puhtaasti  johtaminen. Kerroin avoimesti, että oikeaa johtamista voidaan tehdä ainoastaan olemalla asioiden ja tiedon ”päällä” eli siinä keskiössä josta luotettava johtaminen tapahtuu. Miksi näin? Niin siksi kun maailma on opettanut ”silmiin katsomisen” josta näkee puhuuko vastustaja totta vai muunnettu totuutta. Samoin tuloksellisessa johtamisessa täytyy nähdä ”vastustajan” silmät, puhuttaessa, sovittaessa ja päätettäessä asioista. Ei ”kuulemalla, asioita luulemalla ja toisten mielipiteitä kuulemalla” voi tehdä luotettavaa ”johtamista”. Joten SD valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkamiselle minun ehtona oli kaupungin hallituksen paikka, eli paikka josta näkee asian esittäjän silmät kuin kuulee puhujan äänen ja tarinan asiasta. Näin ei tapahtunut joten katsoin tämän olevan minuun kohdistuva luottamuspula, huomioiden päätökseeni liittyen kevään aikana käydyt ”mielipiteet asioista” keskustelut.

Joten 10.8.2019 kokouksessa kerroin, että en tule jatkanut ryhmän puheenjohtajana.

Nyt vuonna 2021 mietin lähdenkö mukaan tuleviin kunnallisvaaleihin. Kysyin itseltäni millainen on minun terveys ja jaksaminen… No loppuvuoden 2020 terveydelliset seikat laittoivat miettimään millainen on motivaatio ja jaksaminen nyt, entäs vielä vuonna 2025. Terveyteni tutkimukset ja näiden tulokset kertoivat niin aiheen huoleen kuin huojennukseen kun on kyse jaksamisesta ja jos motivaatio loppuu niin irtaannun politiikasta. Vakavia ”vammoja” ei tutkimuksen tuloksissa todettu ja pienet ”viat” kuuluvat vuosikertaan, jolloin päätökseni oli lähteä mukaan pitääkseni henkisen vireyden yllä ja mieleni kiinni yhteiskunnan asioissa.

Continue Reading

18.6.2018 Imatran kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajat.

18.6.2018 Imatran kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajat.

1.6.2018 kaupunginjohtaja sanoi itsensä irti toteamalla ei ollut hänen paikkansa.
1.6.2018 yhteinen huoli siitä, puoluekannasta riippumatta, kuinka tulee kaupunginjohta haussa käymään. Ei ole enää varaa, toista vaiko kolmatta kertaa, tupeksisa johtajan valinnassa.
Imatran SDP:n, eli ”Imatran demarien” tavoitteena oli palautta usko kuntalaisiin kaupungin johtamisessa. Sama tavoite tuntui olevan ”kokkareilla”, selkä suorana
yhteiseen keskusteluun ”se joka sopan keitti vuonna 2017 se sopan selvittää” ja nyt yhdessä eteenpäin…
1.6.2018 tilanne K-joht. suhteen..
Eli aloite kaupunginjohtajan vaihtamiseksi tuli KOK:n riveistä. Viesti ymmärrettiin SDP:ssä ”työryhmä” kokoontui, todeten että mahdollisuuksia kohtuulliseen yhteistyöhön ja jopa hyvään lopputulokseen ”tulevan KJ:n” valinnassa, kahden isomman puolueen välillä, on iso mahdollisuus.
1.6.2018 kaupunginjohtaja sanoi itsensä irti … yhteisellä toteamuksella.
Toki aina kun johtajatasolla tulee irtisanomisia asia ei ole yksiselitteinen, vaikuttavia ”asioita” tehtävän jättämiseen on useita. Valintaprosessin OLETUSARVOT  ja ODOTUSARVOT tehtävän hoitamisessa ovat niitä joissa usemmiten kompastellaan.
Kuuluipa ravihevosen ”läpät silmillä” tällainenkin lause ….. demarit ovat syyllisiä ”kaupungin johtajan laukun pakkaamisen” …..  joka on täyttä ”saippua oopperaa”
TILANNE 1.6.2018 …. KJ:N EROILMOITUS …. JA NYT MUUTAMA PÄIVÄ ON MENTÄVÄ ”PAKILLA.”
KUN TOTUUS ALKOIN NÄKYÄ, OLI KESKUSTELUN AIKA KUINKA EDETÄÄN JA RIITTÄVÄLLÄ LUOTTAMUKSELLA. EPÄONNISTUNEEET ”KJ” VALINNAT ON NYT TEHNYT JA ”VALITSIJA” LÄHTEE KORJAAMAAN EPÄONNISTUMISTAAN, TÄMÄ ON SITÄ SUORASELKÄISTÄ KUNTAPOLITIIKKAA.
MUUTAMA  ”ASIAT OLI ILMASSA” TUNNUSTELU, MUUTAMA STEPPI ”PAKILLA”, 2-3 ERI ”MEETINGs”. ESITYS KUINKA ON MAHDOLLISTA JATKAA ”UUDEN KJ” VALINTAA … OLI OLEMASSA
– 4.6 meeting, 5.6 meeting, 7.6 meeting, 10.6 meeting, 10.6 meeting ja ”radio silence” 18.6 saakka.
– ja ”radiohiljaisuus” piti 17.6 klo 21 saakka.. kunnes ”joku” PETTI luottamuksen, laukaisi asian ”rypälepommit tavoin” ja toi yksityiskohtaisesti 4-10.6 käytyjen neuvotteluiden asiat aina ”hallintosäännnön” muutosesitystä myöten … UV sivuille..
LUOTTAMUSHENKILÖ ”KAVALSI ASIAN JA OTTI RAHAT”… EPÄILTYJÄ 43, MUTTA KAVALTAJIA ON VAIN ”YKSI”, VAIKKAKIN TOIMITTAJAN PUSSITTAMINA SIJASSYYLLISIÄ LEHTIEN PALSTOILLE LÖYTYI KOLME..
TUSKIN UV TOIMITTAJA PALJASTAA TIETONSA LÄHTEEN ”IHAN HETI”.
TÄLLÄISTÄ ON POLITIIKAN JA JOURNALISMIN TUOMA SIRKUS KANSALAISILLE, ”RAHA PYÖRII JA KANSALAISET PYSYY HEREILLÄ”…
Niin kauan tällainen ”kavallus sirkus” pyörii kun pysytään julkisessa asiassa ja kuntalain piirissä, mutta kun hypätään konserniohjauksen ja osakeyhtiölakia koskeville alueille niin mahdolliset kanteet, syytteet, poliisitutkinta ja mahdollisen oikeusprosessin tullessa mukaan niin poliittinen kavallus loppuu…
Continue Reading