18.9.2017 Kaupunginvaltuuston kokous, nopeat lisäpäätökset ? Miksi?

18.9.2017 Kaupunginvaltuuston kokous
Klo 12.00. Valtuustoryhmän pj. kokous, Veikko ei osallistunut, omasta sähläyksestä johtuneen..

Klo 12.30 ”SD hallitusryhmän” kokous.
Hallituksen esityslista läpi ja … G22 toivomus on, että nämä asiat tulevat ”pikana” tämän päivän valtuustokokouksen esityslistalle. Kun listaa katsoo niin MIKSI? JA KENEN TOIMEETA?

Klo 16-17.15. SD valtuustoryhmän kokous.
A) Rituaaliasiat, edellisen kokouksen muistio jne…
B) Valtuustokokouksen esityslista.
– Tarkastuskertomus ja lainatakuut.. ok., lisättynä tämän päivän hallituksen esityslistan asiat.
mutta tämä Karhumäen kentän kunnostus, ”lisämääräraha” ja tähän liitetty kaupungin hallituksen ”TARINA” 150000€ lisämäärärahan myöntämisperusteista ihmettelyt SD ryhmän jäseniä.

Tuleeko tästä ”G22:sen” tapa toimia?
KESKUSTELU JA PÄÄTÖS:

KESKUSTELU:
”LISÄMÄÄRÄRAHAN KARHUMÄEN URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUKSEEN…”
PIKANA TÄMÄN ASIAN TUOMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA ja EDELLEEN VALTUUSTON KOKOUKSEEN ON OSOITUS ”G22” TOIMINNASTA.
– kyllä 150000€ lisäkustannus, rahaa on sekin, yhden omakotitalon verran, joka on turha ”rahakulu” ja johtuu vain huolimattomuudesta, päivä sitten hallitus ”jyrisi budjettikurista valtuustoseminaarissa jne.
– kymmenkunta puheenvuoroa.
PÄÄTÖS …..tarvittaessa jatketaan keskustelua ”150000€ ” lisämäärärahasta valtuustosalissa.
– LAUTAKUNTIEN PUHEENVUOROT TOIMINNOISTAAN..PJ, VPJ. kaikkiaan puheenvuoroja noin 25 kpl.

Klo 17.30 – 18.30 Valtuustonkokous
Itse kokous protokollan mukaan..

Listaan aloitus 1,2,3, normaalit rituaalit….
4 $ tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016..kohdasta tuli keskustelua ja kiitosta. Ole samaa mieltä ja muutamia vinkkejä tulevalle tarkastuslautakunnan aikaisemman ko. asian käsittelyn yhteydessä.
– Konserniohjaus, tiedottaminen, informaatio tule olla kehityksen kohteena tulevan vuoden 2018 arviointi kertomuksessa laadittaessa.

5$ ja 6$ takaushakemukset, jatkoa entiselle.
7$ tarkastuslautakunnan varajäsenen uudelleen nimeäminen on puhtaasti ”G22 sähläystä”
7$ ja 8$ ok..

9$ Lisämääräraha myöntäminen Karhumäen urheilukentän peruskorjausta varten

– SD valtuustoryhmän pj:n katsotaan tilanne, jos näyttää ettei synny MITÄÄ KESKUSTELUA JA ”150000€ HUOLIMATTOMUUS MENEE VILLASEN PUOLELLE” ..niin pyydän ”time out” ja jatketaan SD ryhmäpäätöskeskustelua, millaisella huomautuksella lisämääräraha asiaa viedään ”G22:n koalitiohallitukselle ja tiedoksi valtuustosaliin.. HEKILÖKOHTAISESTI OLIN ”vakavampaa mieltä”, mutta ryhmän päätös oli….
…. ”Oma ryhmä puhe” ja ”konkari & konkari puheet huomioiden, kiitos heille:
…. TÄLLÄ TAVALLA EI VOI JATKUA, MILJOONA HANKE ON KYSEESÄ JA..EI HAETA AJOISSA VALTION ”RAHAA” JA SELITELLÄÄN ”HUPS” TÄLLÄISTÄ SATTUU JNE. NYT ”SYYTÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA” MAKSAA OMASTA BUDJETISTA, toki pj. on KOP:lännen, ELI TÄLLÄISILA ”G22:sen” NUOTEILLA JATKETAAN JATKOSSAKIN.

””””” VEIKKOH … HYVÄKSYTÄÄN HALLITUKSEN ESITYS ”VAKAVALLA KRITIIKILLÄ” PISTE ””””

MUTTA:
– NYT TÄYTYY VAKAVASTI KUUNELLAA MITÄ ”G22”:n OHJAUS TUO JATKOSSA HALLITUKSEN KAUTTA VALTUUSTON HYVÄKSYTTÄVÄKSI… TOIVOTTAVASTI G22:n ”KATTILA” EI LÄHDE ”KIEHUMAAN”
– kaikki poliitinen ja talouspolitiikan dynamiikka on huomioitava tarkasti tulevina vuosina muuten Imatralle voi käydä 2020 luvulla ”hassusti” tässä ”Saimaa kaupungissa”. IMATRAN KOP:n ja ”LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN” INTRESSIT ISOISSA ASIOISSA TUNTUVAT TUKEVAN LIIANKIN VAHVASTI TOISIAAN …

Minusta Uutisvuoksi kommentoi asian .. hillitysti haukkumatta ”demareita” ja varovasti ”sormea heristäen” kritiikki G22:lle ja virkamiehille … meni oikeaan osoitteeseen.

Continue Reading

8.9.2017 TARKASTUSLAUTAKUNTIEN KOULUTUSPÄIVÄ

TARKASTUSLAUTAKUNTIEN KOULUTUSPÄIVÄ 8.9.2017

Koulutuspäivän kesto klo 8.30 – 15.30
Koulutuspaikka: Imatran kaupungintalo, valtuustosali

HUOMIO…KUIVA TEKSTIÄ MUTTA TARPEELLISTA…. TOIMINNAN TARKASTUKSEN MERKITYS KASVAA VUOSI VUODELTA..
Kunnan hallinto ja päätöksentekojärjestelmä läpi käynti jossa keskeisenä seuraavat asiat:

– hyvän hallinnon perusteet, kunnan tehtävien hoitaminen, erityisesti valtuusto, kunnanhallitus sekä hallinnon ja talouden tarkastus.
– hallinnon järjestäminen, johtosäännöt, toimivallan siirtäminen, otto-oikeus jne..
– luottamushenkilön asema, esteellisyys ja tarkastuslautakunnan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet.
TÄRKEÄÄ ETTÄ EDELLÄ MAINUT ON YMMÄRRETTY OIKEIN …

Tarkastuslautakunnan tehtävät:
– Valtuuston tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi kuin talouden tasapainottamisen huomiointi.

TÄMÄ ON SE CORE KOKO TYÖSKENTELYSSÄ.
Strategian ja tavoitteiden arviointi
– Kuntastrategian sisältö, kunnan tavoitteiden merkitys, toiminnallisten tavoitteiden suhde strategiaan ja resursseihin (määrärahat/tuloarviot)
TÄMÄ ON SE TÄRKEIN PALAUTE VALTUUSTOLLE…

Tarkastuslautakunnan työskentely:
– Keskeisenä työnä on arviointisuunnitelman laadinta, valmistautuminen arviointiin, toiminta tilikauden aikana tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan yhteistyö.
- arviointikertomuksen tekeminen ja talouden arvionti

JÄYKKÄÄ TEKEMISTÄ JOKA ON JONKUN TEHTÄVÄ…EHKÄ TÄMÄ RISKIEN HUOMIOIMINEN JULKISESSA TOIMINNASSA ”kansa maksaa laskun” JÄÄ VÄHÄLLE HUOMIOLLE YKSITYISEEN LIIKE-ELÄMÄN VERRATTUNA…

Continue Reading

24.8.2017 Poliisiasiain Neuvottelukunta ja ”poliisi”

Poliisiasiain Neuvottelukunnat
Sisäasiainministeriön yhteydessä toimii poliisiasiain neuvottelukunta.

POLIISIASIAN NEUVOTTELUKUNTA ja TAUSTAT KO:sta TOIMIELIMESTÄ:
– Poliisiasiain neuvottelukunnan asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 11 ja enintään 19 jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen.

– Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. …. mikäli poliisiasian neuvottelukunnassa on ”Poliisin henkilöstöön” kuuluva (laki ei kiellä eikä vaadi poliisin mukanaoloa neuvostossa) hän ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

POLIISIASIAN NEUVOTTELUKUNTA TEHTÄVÄ…
Poliisiasiain neuvottelukunnan TEHTÄVÄNÄ on SEURATA POLIISIN toimintaan JA TÄHÄN vaikuttavan ympäristön kehitystä, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan JNE.

TULEE VÄISTÄMÄTTÄ MIELEEN OIKEUSVALTIO, JOSSA ”VELI VALVOO VEJEÄ”
SDP:n VALTUUSTORYHMÄN KOKOUKSESSA OLI ESTEELLISYYDESTÄ, EETTISYYDESTÄ, JÄÄVIYDESTÄ, MORAALISTA, LUOTAMUKSESTA, USKOTTAVUUDESTA KESKUSTELU, KUN POLIASIAIN NEUVOTTELUKUNTAAN ASETETTAAN USKOTTUNA HENKILÖNÄ VIRKAVALLAN EDUSTAJA.

LOPPUTULOKSENA OLI TOTEAMUS ”MIELESTÄMME TULEE HYVIN TARKKAAN KATSOTTAVA MILTÄ ASIAT LUOTTAMUKSEN JA ”KATUOSKOTTAVUUDEN” SILMISSÄ NÄYTTÄVÄT KUN KO. NEUVOTTELUKUNTAAN ASETETAAN ”POLIISI”:
A) HALUTAANKO TOIMIELIMIIN MAALLIKKO JÄSENIÄ JOTKA NÄKEVÄT ASIAT KÄYTÄNNÖN ELÄVÄN ELÄMÄN SILMIN.
B) VAIKO JÄSENIÄ JOTKA KATSOVAT ASIAA LAIN JA JÄRJESTYKSEN NÄKÖKULMASTA.

POLIISI POLIISIASIAIN NEUOTTELUUNNASSA, EI OLE LAIN VASTAISTA, MUTTA MISSÄ ON ETIIKKA, SOPII AINAKIN KYSYÄ..

Continue Reading

21.8.2017 KAUPUNGIN VALTUUSTOKOKOUKSEN ”PÄIVÄ”

21.8.2017 KAUPUNGIN VALTUUSTOKOKOUKSEN ”PÄIVÄ”

21.8.2017 Kaupunginvaltuuston kokous + muut.
Klo 12-13 Valtuustoryhmien puheenjohtajien kokous.

Kaikki paikalla. Listan mukaan edettiin ja ainut poikkeama joka tuli esille oli ehdotus ”juoksijan” näköispatsas Ukonniemen liikunta ”pyhäkön”, liikenne ympyrään, urheilun stadionille jne… Tuli mielee ”HAKUVEIKON PATSAS ja VEIKKO HAKULISEN TIE KORKALOVAARAAN VALKEAKOSKELLA” Kaupunginjohtaja otti asian eteenpäin viennin omaan ”piikkiin”, … muuta höpinä asioiden täytteeksi.

Klo 16 SD valtuustoryhmän kokous.
Paikalla 16 henkilöä. Sama lista mitä oli 17.8. Pykälät 3-4, 5, 6 keskustelussa useamman valtuutetun toimesta.
– $3 ja $4 PULLIAISEN TALO- JA TONTTI ”ASIA”. SD valtuustoryhmä kyllä ymmärtää mitä TÄYTYY SÄILYTTÄÄ TULEVILLE SUKUPOLVILLE JA MITÄ EI JA YMMÄRTÄÄ MYÖS SEN MITÄ OIKEA KAAVOTUS TARKOITTAA IMATRAN KAUPUNGINTALOUDELLE.
– $5 Yhteistyö projektit yli valtakunnan rajojen ja näihin liittyvät rahoitukset. Tähän ”lisää informaatiota” ja tämä keskustelu tulee käydä valtuustosalissa jotta kaikki myös uudet valtuuston jäsenet kuulevat esityksen.
– $6 Luottamuspaikkojen täyttämisessä etiikka, moraali, esteellisyys näyttää alkavan unohtua. Miksi POLIASIAIN NEUVOTTELUKUNTAAN ehdolle virkavallan edustajan eli ”VELI VALVOO VELJEN TOIMINTA” MISSÄ ON G22 ESTEELLISYYS JA MORAALI, USKOTAVUUDESTA PUHUMATTAKAAN myös tästä keskustelu tulee käydä valtuustosalissa.

Klo 17.30 Imatran kaupungin VALTUUSTON ENSIMMÄINEN ASIAKOKOUS SYYSKAUDELLA 2017.
43 valtuutettua paikalla. Normaalit rituaali ja sitten päivän aiheisiin. Uusi tiedotuspäällikkö esittäytyi kohdassa 2…

$3-4 PULLIAISEN TALO- JA TONTTI ”ASIA… ei synnyttänyt keskustelua. Hyväksyttiin ja kyllä ”salin väki” tietää mikä on tarpeellista ja mikä tarpeetonta.

$5 ..Yhteistyö projektit yli valtakunnan rajojen… Kyseessä on kaksi, ”tiedon ja taidon” sekä ”logistiikan” yhteistyöhankkeet. Prosessin vetäjä kertoi, hankkeiden tilanteet jne… Tämän tyylinen yhteistyö on Imatralle tärkeiää. Rahoitus hankkeille haetaan kaikilta osapuolilta joka perustuu RUS JA EU rahoitus osuuksiin, sekä EU, E-K, IMATRA rahoitus osuuksiin. Kaikkien täytyy hyväksyä omat rahoitusosuudet ennenkuin hankkeiden ”starttaa” NYT PÄÄTETTIIN HYVÄKSYÄ IMATRAN RAHOITUSOSUUS.
Puheenvuoroja n.20kpl, 3 pöntöstä ja loput 2min puheita..
Oma kannanottoni 2min: nämä ovat niitä hankkeita joihin meidän on lähdettävä HETI kun todetaan, että se on paikallisesti järkevä … TÄMÄ ON RAJAKUNTIEN RAHAN LÄDE JA MAAKUNNAN MAHDOLLISUUS eli käyttäkäämme EU:n tuoma etu E-KARJAAN maakunnalle viisaasti ja oikeisiin hankkeisiin.

$6 ….POLIISIASIAIN NEUVOTELUKUNTAAN JÄSENET….
Keskustelua käytyyn valtuustosalissa, puheenvuoroja 6kpl niin ”oikealta” kuin ”vasemmalta”. Ensimmäisen piti ”veikkoh”:
Luottamuspaikkojen täyttämisessä etiikka, moraali, esteellisyys eivät saa unohtua. Miksi ”OIKEA PUOLI” laittoi POLIASIAIN NEUVOTTELUKUNTAAN ehdolle virkavallan edustajan eli ”VELI VALVOO VELJEN TOIMINTA”. MISSÄ ON JATKOSSA G22 ESTEELLISYYS JA MORAALI, USKOTAVUUDESTA PUHUMATTAKAAN .. tätä sopii kaikkien kuntalaisten kysyä…
Vastausta ja kommenttia tuli ”oikealta”, sitten ”vasemmalta” ja ”oikealta”.
No esitys hyväksyttiin … lain vastaista päätöstä ei ole tehty, mutta ”harmaalla” alueella liikkuminen koittelee G22 ryhmän (KOK,ps,kesk,VIH) päätöksiä.

Continue Reading

14-18.8.2017 politiikan ja järjestöjen ”käynnistys” osio 1

14.8.2017 SDP ja Anton Rönnholm Imatran kylpylältä.

Poliitisen syksyn avaus. Avoin tilaisuus Imatran Kylpylällä.
SDP puoluesihteeri Antton Rönnholm vieraili Imatralla 14.8 klo 18-20
Tilaisuus jouduttiin vetämään ”skypeyhteydellä” junamiesten lakon takia. Osallistujia 25 henkilöä ja ohjelmaa jouduttiin muokkaamaan kun jouduttiin ”livestä” menemään videolle, asia onnistui tunnelma asiallisen….mutta viileä. Odotin yli 30 tilaisuuteen!

OHJELMAN ALUSTUS:
Missä menet suomi politiikka?
Gallupit kertoo, kuntalaiset kuuntelee!
Talouskasvu toipuu, mutta hitaasti!
Kuinka oikeita työpaikkoja koko Suomeen ?
Aktiivisuutta yhteisten asioiden hoitoon jne..

Anttonin esitys kaikkine välikysymyksineen kesti n. 1h ja 45min. Puheenvuoroja noin 30 kpl. Loppukeskustelu 20 min. Kyllä SDP on kovan sisäisen painin edessä jos halutaan menestyä.
Oma näkemykseni tilaisuudesta ja SDP tämän hetkisestä tilanteesta:
Tilaisuus oli hyvä ja kertoi ”power pointillismia” mitä ”pitäisi tehdä”,eli ei puutu kuin tekijät. Mistä tekijät ? Naisia on puhumassa, mutta onko tekemässä. Miehet on takavasemmalla, miksi ovat siellä ?miksi miehet ovat out?. Kokonaisuudesta puutuu se uuden yhdessä tekemisen ”palo”, naisenergialla soudetaan vanhaa ”ruuhta” kun taas VIH. on miesenergiaa ja uusi liikuvapenkkinen ja notkea-airoinen ”kilpanelikkö” Kokouksesta on k-järjestön sihteeri tehnyt erillisen yhteenvedon kunnallisjärjestön muistoihin 2017.

15.8.2017 Tietoteknistä iPad koulutusta
Klo 08-13 ja paikka Valtuustosali.

Edellinen koulutus oli eilen iltapäivällä. Koulutus oli vähintäänkin tarpeellinen. Lisäkoulutus kun laitteet ovat olleet pari viikkoa henkilöiden käsissä ei olisi pahitteeksi. Tiedossa on, että kaupungin asioiden hallinnan työkalu ”software alusta” tulee muuttumaan ja tällöin tulee lisää koulutusta. ”Alustan” rakentaminen on myöhässä vuoden eli lokakuussa uusi työkalu käytössä?
Oma näkemykseni tästä työkaluista, informaatiosta, koulutuksesta.
Työkalu, ”device and software” on hyvä, varaa parantaakin. Sivistys ja koulutusmaailma ja kunnan poliitisen edunvalvonta, ”valtuutettujen”, tulee osata ja käyttää samaa ”tietotekniikkaa” nyt ja tulevaisuudessa jne..
Informaatio, kulkee ja toimii kohtalaisesti, informaation koordinointi ja kohdentaminen tulee parantua.
Koulutukset on oltava ”lähes” pakollisia… HIUKAN PAINAVASTI SANOEN, sellainen luottamushenkilö joka ei halua osallistua koulutuksiin eikä halua käyttä ”tietotekniikkaa” hänen ei tulisi olla ”ehdokkaanakaan” vaaleissa.

Continue Reading